5 BlogExcel.Com: Ham-Ngay-Thang-Nam BlogExcel.Com: Ham-Ngay-Thang-Nam
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-10-17T02:19:53Z Mình xin giới thiệu với các bạn một hàm Excel thuộc nhóm hàm ngày tháng năm  rất được hay sử dụng trong Excel. Đó chính là hàm MONTH, ...

Hàm MONTH Trong Excel


Mình xin giới thiệu với các bạn một hàm Excel thuộc nhóm hàm ngày tháng năm rất được hay sử dụng trong Excel. Đó chính là hàm MONTH, mời các bạn theo dõi cách sử dụng và ví dụ cụ thể ở bài viết dưới đây.

#1. Công Dụng Của Hàm MONTH

Hàm MONTH có tác dụng trả về thứ tự của tháng lấy từ giá trị kiểu ngày tháng.

#2. Cú Pháp Hàm MONTH

=MONTH(Serial_Number)

Trong đó:

Serial_Number: Là chuỗi số thứ tự của ngày tháng cần tìm, ngày tháng các bạn nên nhập bằng hàm Date hoặc lấy một kết quả trả về từ hàm khác.

#3. Ví Dụ Hàm MONTH


Các bạn quan sát ví dụ trên, mình muốn biết tháng nhận việc của một nhân viên dựa vào ngày nhận việc, công thức sử dụng sẽ là =MONTH(B2) trong đó B2 chính là chưa dữ liệu ngày tháng năm.
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-11-18T07:40:58Z Ở bài viết lần này mình sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng và ý nghĩa của hàm EDATE, một hàm thuộc hàm ngày tháng năm rất có ích tro...

Hàm EDATE Trong Excel


Ở bài viết lần này mình sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng và ý nghĩa của hàm EDATE, một hàm thuộc hàm ngày tháng năm rất có ích trong việc tính toán ngày hết hạn, ngày đáo hạn trong kinh doanh cũng như trong cách dịch vụ bảo hành.
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-11-04T04:40:28Z Các hàm thuộc chuyên mục ngày tháng năm mình thấy được sử dụng rất nhiều trong Excel. Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn cách ...

Hàm DAY Trong Excel

Các hàm thuộc chuyên mục ngày tháng năm mình thấy được sử dụng rất nhiều trong Excel. Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng và ý nghĩa của một hàm thuộc chuyên mục đó, đó chính là hàm DAY, các bạn chú ý hàm DAY khác với hàm DATE nhé, tuy cách phát âm gần giống nhau nhưng ý nghĩa của chúng thì khác nhau.
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-07-29T09:45:03Z Thành thạo hàm excel sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc xử lý dữ liệu một cách nhanh chóng, ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụn...

Hàm DATE Trong Excel

Thành thạo hàm excel sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc xử lý dữ liệu một cách nhanh chóng, ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm DATE.
Hiển Thị Bài Đăng Trong Chuyên Mục Ham-Ngay-Thang-Nam
Showing posts with label Ham-Ngay-Thang-Nam. Show all posts