5 BlogExcel.Com: Excel-Ung-Dung BlogExcel.Com: Excel-Ung-Dung
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-11-22T07:41:51Z Nếu có điều kiện thì mình sẽ khuyên các bạn nên mua để có hỗ trợ tốt nhất từ các nhà cung cấp dịch vụ còn nếu điều kiện không cho phép h...

File Excel Kế Toán Theo Thông Tư 133


Nếu có điều kiện thì mình sẽ khuyên các bạn nên mua để có hỗ trợ tốt nhất từ các nhà cung cấp dịch vụ còn nếu điều kiện không cho phép hay chưa muốn sử dụng phần mềm do quy mô còn hạn chế thì hãy sử dụng các File từ Excel. Một giải pháp thay thế rất hiệu quả và tiết kiệm.
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-11-17T02:30:58Z Hiện nay trên thì trường có rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ phần mềm về các chương trình quản lý kho, nhưng vẫn có một vài doanh nghiệp...

File Excel Quản Lý Kho Ver 2.0


Hiện nay trên thì trường có rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ phần mềm về các chương trình quản lý kho, nhưng vẫn có một vài doanh nghiệp chưa muốn hoặc chưa đủ điều kiện để chạy các phần mềm từ các nhà cung cấp dịch vụ đó, hoặc muốn tiết kiệm một phần nào chi phí.
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-25T03:59:32Z Nếu bạn là người kinh doanh nhỏ lẻ, hoặc mô hình công ty nhỏ với số lượng nhân viên khiêm tốn, bạn cần một File tổng hợp theo dõi tình ...

File Excel Kế Toán Nội Bộ


Nếu bạn là người kinh doanh nhỏ lẻ, hoặc mô hình công ty nhỏ với số lượng nhân viên khiêm tốn, bạn cần một File tổng hợp theo dõi tình hình kinh doanh hiệu quả. Bạn đã tìm đúng nơi rồi đó. Mình sẽ giới thiệu với các bạn File kế toán tổng hợp đáp ứng yêu cầu của các bạn.
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-10-23T02:37:41Z Hẳn ai trong chúng ta cũng từng một lần vay ngân hàng, việc tính tiền lãi, gốc thế nào thì phía ngân hàng sẽ trao đổi cụ thể với khá...

File Excel Tính Tiền Vay Ngân Hàng


Hẳn ai trong chúng ta cũng từng một lần vay ngân hàng, việc tính tiền lãi, gốc thế nào thì phía ngân hàng sẽ trao đổi cụ thể với khách hàng khi tiến hành làm thủ tục vay, nhưng bản thân mỗi người vay vốn cũng nên có một file theo dõi tiền lãi, tiền gốc mỗi kỳ phải trả, tránh trường hợp trả xong rồi không biết đúng hay sai, trả được bao nhiêu....
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-10-23T02:33:22Z Excel là một phần mềm tuyệt vời, và nó tuyệt vời như thế nào thì không cần bàn nữa, vì nói kiểu gì cũng không thể đầy đủ được. Nế...

File Excel Viết Hóa Đơn GTGTExcel là một phần mềm tuyệt vời, và nó tuyệt vời như thế nào thì không cần bàn nữa, vì nói kiểu gì cũng không thể đầy đủ được. Nếu ai từng làm kế toán thì hiểu nỗi vất vả khi viết hóa đơn bằng tay, dễ sai, nếu bạn nào chữ xấu thì là một cực hình cho khách hàng, và quan trọng nhất một hóa đơn bằng tay thì không thể nào tạo niềm tin và tính chuyên nghiệp trong mắt khách hàng được.
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-10-23T02:19:13Z Ai đi làm việc cũng phải đều ký hợp đồng phải không nào, cái này là bắt buộc và chính là nghĩa vụ và quyền lợi của cả doanh nghiệp và n...

File Excel Quản Lý Hợp Đồng Lao Động


Ai đi làm việc cũng phải đều ký hợp đồng phải không nào, cái này là bắt buộc và chính là nghĩa vụ và quyền lợi của cả doanh nghiệp và người lao động.
Hiển Thị Bài Đăng Trong Chuyên Mục Excel-Ung-Dung
Showing posts with label Excel-Ung-Dung. Show all posts