BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-11-12T04:38:38Z Thông thường trong các báo cáo về doanh số bán hàng hay trong các bảng xếp hạng thì việc tìm ra một sản phẩm có doanh số lớn nhất hoặc ...

Tìm Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Thông thường trong các báo cáo về doanh số bán hàng hay trong các bảng xếp hạng thì việc tìm ra một sản phẩm có doanh số lớn nhất hoặc tìm ra điểm lớn nhất hay nhỏ nhất tỏng một bảng chấm điểm là việc làm thường xuyên, và hầu như ai cũng biết, ở bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ra giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và lớn thứ bao nhiêu, nhỏ thứ bao nhiêu theo chỉ định.

Việc sắp xếp dữ liệu theo thứ tự lớn nhất hay nhỏ nhất trong Excel có công cụ cho các bạn sử dụng đó là Sort trong Excel rồi, nhưng ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu về các hàm được sử dụng trong Excel.

Giả sử chúng ta có bảng tính như hình, đây là điểm số các môn của học viên.

1. Tìm Giá Trị Lớn Nhất Trong Excel.

Đầu tiên chúng ta đi tìm điểm cao nhất của môn toán.

Công thức sử dụng sẽ là =MAX($C$2:$C$10)


Và kết quả trả về là 10, nghĩa là giá trị lớn nhất trong cột điểm toán chính là 10 điểm.

2. Tìm Giá Trị Nhỏ Nhất Trong Excel.

Bây giờ chúng ta tiến hành tìm giá trị nhỏ nhất, hay còn gọi là điểm thấp nhất môn toán, một điều mà chả học viên nào muốn cả.

Công thức được sử dụng ở đây là gì =MIN($C$2:$C$10)Và kết quả trả về sẽ là 6, như vậy 6 chính là điểm thấp nhất trong cột điểm toán.

3. Tìm Giá Trị Lớn Thứ Mấy Trong Excel.

Nếu như ở cách trên ta tìm số lớn nhất trong bảng tính, thì ở đây ta tiến hàng tìm giá trị lớn nhưng là lớn thứ hai, thứ ba...tùy theo yêu cầu.

Bây giờ chúng ta tiến hành tìm giá trị lớn thứ 3 trong cột điểm toán chẳng hạn, công thức triển khai như sau =LARGE($C$2:$C$10;3)


Kết quả điểm lớn thứ 3 sẽ là 9.

4. Tìm Giá Trị Nhỏ Thứ Mấy Trong Excel.

Cũng như tìm giá trị lớn thứ mấy, chúng ta cũng có hàm sử dụng để tìm giá trị nhỏ thứ mấy, triển khi bằng hàm sau =SMALL($C$2:$C$10;4)


Kết quả trả về là số 7.


Tóm lại ở đây các bạn chỉ cần nhớ như sau:

MAX: Tìm giá trị lớn nhất

MIN: Tìm giá trị nhỏ nhất

➤ LARGE: Tìm giá trị lớn theo điều kiện

➤ SMALL: Tìm giá trị nhỏ theo điều kiện

Như vậy là chúng ta vừa đi tìm hiểu 4 cách để tìm các giá trị lớn nhỏ rồi.

Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Tìm Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Trong Excel Thông thường trong các báo cáo về doanh số bán hàng hay trong các bảng xếp hạng thì việc tìm ra một sản phẩm có doanh số lớn nhất hoặc ...

Bài Mới Nhất: