BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-11-02T05:52:02Z Ở bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel rồi và ở bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu một hàm khác ...

Hàm HLOOKUP Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Ở bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel rồi và ở bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu một hàm khác cũng tương tự như vậy đó là hàm Hlookup.
Mời các bạn theo dõi bài viết bên dưới.

1. Công Dụng Của Hàm Hlookup Trong Excel.

Hlookup là viết tắt của cụm từ Horizontal Lookup: Dò tìm theo phương ngang hay là theo dòng.

Hàm Hlookup có tác dụng dò tìm một giá trị ở DÒNG đầu tiên của một bảng dữ liệu.

Nếu như tìm thấy sẽ trả về giá trị ở cùng trên cột với giá trị tìm thấy trên hàng mà bạn chỉ định.

2. Công Thức Của Hàm Hlookup Trong Excel.

Hàm Hlookup có công thức như sau:

=HLOOKUP(Lookup_value,Table_array,Row_index_num,Range_lookup)


Trong đó:

➤ Lookup_value: Là tìm một giá trị dùng để tìm kiếm, nó có thể là một giá trị, một tham chiếu hay một chuỗi ký tự.

➤ Table_array: Là vùng chứa dữ liệu cần tìm. Đây là bảng dữ liệu phụ có nội dung thường cố định, bao quát để bạn lấy dữ liệu.

➽ Các giá trị ở dòng đầu tiên có thể là giá trị số, chuỗi ký tự, hoặc logic.

➽ Nếu Range_lookup là TRUE thì các giá trị ở dòng đầu tiên của bảng dữ liệu phụ này phải được sắp xếp tăng dần từ -2,1,0,1,2,...,A-Z,FALSE,TRUE. Nếu không hàm HLOOKUP sẽ trả giá trị không chuẩn xác. Nên các bạn cần Sort lại dữ liệu trước khi sử dụng hàm.

➤ Row_index_num: Là số thứ tự dòng trên bảng dữ liệu phụ mà dữ liệu bạn cần lấy. Giá trị trả về nằm trên dòng bạn chỉ định này và ở cột mà hàm tìm thấy giá trị dò tìm Lookup_value.

Range_lookup: Là giá trị logic bạn chỉ định muốn HLOOKUP tìm kiếm chính xác hay là tương đối. Nếu Range_lookup là TRUE hàm sẽ trả về kết quả tìm kiếm tương đối. Nếu không tìm thấy kết quả chính xác, nó sẽ trả về một giá trị lớn nhất mà nhỏ hơn giá trị tìm kiếm Lookup_value. Nếu Range_lookup là FALSE hàm tìm kiếm chính xác, nếu không có trả về lỗi #N/A!

Chú Ý:

➤ Nếu Lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong dòng đầu tiên của bảng dữ liệu phụ, HLOOKUP trả về lỗi #N/A!.

➤ Khi xuất hiện lỗi #N/A! bạn có thể mắc lỗi nhập dư một khoảng trống ở phía sau giá trị dò tìm hoặc trong bảng dữ liệu, kể cả chính và phụ.

➤ Khi dùng hàm HLOOKUP để điền dữ liệu cho một bảng dữ liệu thì trong công thức cần phải tạo địa chỉ tuyệt đối cho bảng dữ liệu phụ Table_array để công thức đúng cho các hàng còn lại khi bạn copy công thức xuống các ô bên dưới.

3. Ví Dụ Hàm Hlookup Trong Excel.

Giả sử có một bảng tính như bên dưới. Các bạn sẽ phải sử dụng đơn giá từng loại ở phần phía dưới để điền đơn giá vào cột Đơn Giá


Các bạn sử dụng hàm như sau: =HLOOKUP(B2;$B$7:$E$8;2;0) 


Nhấn Enter sẽ có kết quả như hình


Copy xuống các ô còn lại ta được kết quả như sau, chú ý là phải sử dụng địa chỉ tuyệt đối trong Excel để cố định vùng chọn tránh bị sai kết quả khi Copy xuống nhé.


Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong việc tìm hiểu về hàm Hlookup rồi. Chúc các bạn học tập và làm việc hiệu quả, đừng quên Share bài viết nếu thấy hay và Like nếu thấy nội dung hữu ích nhé.
5 BlogExcel.Com: Hàm HLOOKUP Trong Excel Ở bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel rồi và ở bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu một hàm khác ...

Bài Mới Nhất: