BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-11-08T03:07:57Z Với bất kỳ một báo cáo nào được soạn ra từ Excel thì hầu như đều có cột số thứ tự, chỉ trừ những báo cáo được soạn thảo bằng văn bản như...

Đánh Số Tự Động Bằng Hàm SUBTOTAL Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Với bất kỳ một báo cáo nào được soạn ra từ Excel thì hầu như đều có cột số thứ tự, chỉ trừ những báo cáo được soạn thảo bằng văn bản như của Word thì mới ít xuất hiện cột số thứ tự, và chúng ta cũng đã có một bài viết về cách đánh số thứ tự trong Excel rồi, các bạn có thể xem lại.

Ở bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cách đánh số thứ tự hoàn toàn tự động và có ưu điểm khác đó là sử dụng hàm SUBTOTAL.

Các bạn biết rồi đó, thông thường thì cấu trúc hàm và cách sử dụng hàm như thế nào thì hầu như ai cũng biết và cùng tìm hiểu qua, nhưng để áp dụng hàm được ở những điều kiện khác nhau thì không phải ai cũng làm được hoặc có tư duy tốt, do vậy các bạn phải thực hành nhiều vào, tạo cho mình một thói quen tư duy tốt về ứng dụng hàm trong các điều kiện cụ thể.

Chúng ta có một bảng tính như bên dưới, nhiệm vụ của các bạn là điền số thứ tự ở cột A một cách hoàn toàn tự động bằng cách sử dụng hàm SUBTOTAL.


Đầu tiên bạn sẽ gõ số 1 ở hàng số 2, và số thứ tự bắt đầu bằng số 1 tiến dần lên.

Công thức áp dụng ở ô A3 sẽ là =IF(B3="";"";SUBTOTAL(3;$B$2:B3))

Giải thích một chút về công thức này:

- IF(B3="";"'): Nếu như ô B3 không có giá trị thì cột số thứ tự sẽ là rỗng.

- SUBTOTAL(3;$B$2:B3): Sử dụng hàm SUBTOTAL để lấy kết quả, trong đó 3 chính là hàm COUNTA dùng để đếm số ký tự phát sinh trong khoảng B2:B3 với B2 được cố định.


Và kết quả có được.


Copy xuống các ô còn lại, số thứ tự đã được điền một cách tự động.


Và khi bạn sử dụng chức năng lọc trong Excel


Thì số thứ tự được cập nhật lại chính xác theo kết quả.


Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong cách đánh số thứ tự tự động trong Excel rồi, các bạn hãy thực hành thao tác cho thành thạo.

Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Đánh Số Tự Động Bằng Hàm SUBTOTAL Trong Excel Với bất kỳ một báo cáo nào được soạn ra từ Excel thì hầu như đều có cột số thứ tự, chỉ trừ những báo cáo được soạn thảo bằng văn bản như...

Bài Mới Nhất: