BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-10-24T02:18:56Z Mình nhận thấy có rất nhiều bạn hay hỏi về việc tách một đoạn text hay một số hoặc một giá trị trong một chuỗi excel, ở blog thì mình ...

Tách Chữ Có Điều Kiện Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Mình nhận thấy có rất nhiều bạn hay hỏi về việc tách một đoạn text hay một số hoặc một giá trị trong một chuỗi excel, ở blog thì mình cũng có nhiều bài viết về vấn đề này rồi, nhưng nhân có một bạn hỏi vấn đề này trên facebook excel, nên mình cũng viết luôn ở đây cho các bạn dễ theo dõi.

Thông thường thì việc tách giá trị trong excel bạn có thể sử dụng hàm, sử dụng tính năng sẵn có của excel, nhưng tùy vào yêu cầu bài toán cần tách để xác định hàm hay sử dụng tính năng sao cho chính xác nhất.

Mình có một bảng dữ liệu như bên dưới.


Các bạn để ý ở cột màu giấy, yêu cầu là tách kích thước trong màu giấy này ra, mình đã bôi đỏ kích thước lên cho các bạn dễ quan sát.

Sẽ có hai cách để tách kích thước này ra

#1. Sử Dụng Hàm Excel Để Tách Kích Thước

Cách đầu tiên là sử dụng hàm, để kết hợp hàm thành công thì bạn phải xem lại ý nghĩa của các hàm cơ bản trong excel trước để hiểu bản chất và cách sử dụng.

Mình sẽ kết hợp hàm MID và hàm FIND để thực hiện yêu cầu này. Các kích thước này có một điểm chung là nằm trong dấu ngoặc (). Nên ta sẽ sử dụng hàm FIND để tính toán và hàm MID để tách.

Công thức sẽ là 

=MID(C2;FIND("(";C2)+1;FIND(",";C2)-FIND("(";C2)-2)


Kết quả sau khi sử dụng công thức trên và copy xuống các ô còn lại, bạn kiểm tra xem đã tách đúng chưa nhé.

#2. Sử Dụng Text To Columns Trong Excel

Đây là cách sử dụng tính năng text to columns có sẵn trong excel.

Sẽ có hai bước cho cách làm này.

Bạn quan sát hình bên dưới.


Bạn bôi chọn toàn bộ dữ liệu ở cột C cần tách. vào Data - Text To Columns


Chọn Delimited sau đó nhất Next


Check Box vào TabOther, ở Other bạn nhập dấu (

Sau đó nhấn Next


Check Box vào General và chọn Finish


Nhấn OK, cái này do cảnh báo sẽ chồng dữ liệu lên thôi, không có vấn đề gì cả.


Như vậy là dữ liệu đã được tách ra ở cột D. Bây giờ ta tiến hành tách thêm lần nữa cho đúng yêu cầu


Cũng bôi chọn cột D và vào Data - Text To Columns như bước 1 và chọn Next.


Other nhập dấu ) (Bước 1 là nhập ( nhé)


Chọn Finish


Như vậy là kích thước đã được tách theo yêu cầu 


Vậy là mình đã giới thiệu xong hai cách tách dữ liệu rồi nhé, những cái này thì cơ bản thôi, nhưng mình khuyên các bạn nên thực hành nhiều vào để nắm rõ bản chất sau này làm nhiều cái lớn hơn cái này.
5 BlogExcel.Com: Tách Chữ Có Điều Kiện Trong Excel Mình nhận thấy có rất nhiều bạn hay hỏi về việc tách một đoạn text hay một số hoặc một giá trị trong một chuỗi excel, ở blog thì mình ...

Bài Mới Nhất: