Chia Sẻ Thủ Thuật Excel - Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-10-06T03:27:49Z Các bạn đã hiểu hết cách sử dụng hàm trong Excel chưa, nếu vẫn chưa thì hãy tìm đọc trong BlogExcel.Com nhé, còn ở bài viết hôm nay m...

Kết Hợp Hàm Để Phân Biệt Số Và Chữ Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Các bạn đã hiểu hết cách sử dụng hàm trong Excel chưa, nếu vẫn chưa thì hãy tìm đọc trong BlogExcel.Com nhé, còn ở bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách kết hợp một hàm để phân biệt giá trị là số và chữ trong Excel

Mình thấy có một bạn hỏi trên Facebook, nên mình viết luôn bài viết hướng dẫn, phân tích ý nghĩa các kết hợp hàm trong Excel luôn cho các bạn hiểu. Chống chỉ định với những ai đã biết nhé.

Để các bạn dễ hình dung, mình có một File Excel như thế này. Nếu bạn nào thắc mắc vì sao Excel của mình đen sì, thì mình xin giải thích là mình đã đổi giao diện Excel thành Dark Mode cho đỡ đau mắt mà thôi.


Như bảng tính mà bạn thấy, ở ô Mã Khách Hàng sẽ là các mã, có mã bắt đầu bằng số, có mã bắt đầu bằng chữ. Và các mã bắt đầu bằng số sẽ là khách hàng VIP, còn các mã bắt đầu bằng chữ sẽ là khách hàng Hạng 2. 

Bây giờ mình sẽ sử dụng cách hàm Excel để tính toán.

Mình sẽ sử dụng cách kết hợp hàm như sau:

=IF(ISNUMBER(VALUE(LEFT(A2)));"VIP";"Hạng 2")

Sẽ có kết quả:


Copy xuống lần lượt bên dưới


Như vậy thì kết quả trả về đúng như yêu cầu rồi nhé. Bây giờ mình sẽ phân tích ý nghĩa của hàm trên

➤ Đầu tiên là hàm IF mục đích của nó là sẽ trả về hai hết quả thõa mãn điều kiện như yêu cầu

➤ Tiếp theo sẽ là hàm ISNUMBER mục đích hàm này là xác định xem giá trị đó có phải là kiểu số hay là không, kết hợp hàm IF trên nghĩa là nếu bắt đầu bằng số thì là VIP còn không phải sẽ là Hạng 2

➤ Và hàm Value chính là xác định kiểu số trong chuỗi

➤ Cuối cùng là hàm Left thì đơn giản chỉ là lấy một ký tự đầu tiên của chuỗi

Kết hợp các hàm lại ta được kết quả như trên.

Đây chỉ là bài toán đơn giản nhưng mình mình cho các bạn hiểu cách kết hợp hàm trong Excel cho nhuần nhuyễn để ứng dụng vào các báo cáo kế toán.

Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Kết Hợp Hàm Để Phân Biệt Số Và Chữ Trong Excel Các bạn đã hiểu hết cách sử dụng hàm trong Excel chưa, nếu vẫn chưa thì hãy tìm đọc trong BlogExcel.Com nhé, còn ở bài viết hôm nay m...

Bài Mới Nhất: