BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-10-22T02:57:55Z Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn một hàm excel rất được hay sử dụng thuộc nhóm hàm tìm kiếm và tham chiếu đó chính là hàm...

Hàm VLOOKUP Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn một hàm excel rất được hay sử dụng thuộc nhóm hàm tìm kiếm và tham chiếu đó chính là hàm Vlookup.

Mình khuyên các bạn bên nắm kỹ lý thuyết hàm trong excel và thực hành nhiều vào để tạo một thói quen nghĩ ngay tới hàm khi làm một vấn đề gì đó liên quan tới excel.

#1. Công Dụng Của Hàm Vlookup Trong Excel

Hàm Vlookup có tác dụng dò tìm một giá trị ở cột đầu tiên bên trái của một bảng dữ liệu, nếu tìm thấy sẽ trả về giá trị ở cùng trên dòng với giá trị tìm thấy trên cột mà bạn chỉ định.

Hàm Vlookup thường dùng để điền thông tin vào bảng dữ liệu từ một bảng dữ liệu phụ khác.

Hàm Vlookup sẽ sử dụng để dò tìm theo phương đứng hay là theo cột trong excel, nó ngược lại với hàm Hlookup.

#2. Công Thức Của Hàm Vlookup Trong Excel.

Hàm Vlookup có công thức tổng quát như sau:

=VLOOKUP(Lookup_Value;Table_Array;Row_Index_Num;Range_Lookup)

Trong đó:

Lookup_Value: Là một giá trị dùng để tìm kiếm, nó có thể là một giá trị, một tham chiếu, hay là một ký tự bình thường.

Table_Array: Là vùng chứa dữ liệu cần tìm. 

➢ Các giá trị ở cột đầu tiên có thể là giá trị số, chuỗi ký tự hoặc logic.

➢ Nếu Range_LookupTrue thì các giá trị ở cột đầu tiên của bảng dữ liệu phụ này phải được sắp xếp tăng dần từ -2,1,0,1,2...,A-Z,False,True. Nếu không thì hàm Vlookup sẽ trả giá trị không chính xác.

Row_Index_Num: Số thứ tự cột trên bảng dữ liệu phụ mà dữ liệu bạn cần lấy, giá trị trả về nằm trên cột bạn chỉ định này và ở dòng mà hàm tìm thấy giá trị dò tìm Lookup_Value.

Range_Lookup: Là giá trị logic bạn chỉ định muốn Vlookup tìm kiếm chính xác hay là tương đối. Nếu Range_LookupTrue hàm sẽ trả về kết quả tìm kiếm tương đối. Nếu không tìm ra kết quả chính xác, nó sẽ trả về một giá trị lớn nhất mà nhỏ hơn giá trị tìm kiếm Lookup_Value. Nếu Range_LookupFalse hàm tìm kiếm chính xác, nếu không có sẽ trả về cảnh báo lỗi trong excel#N/A!.

Chú ý:

➤ Nếu Lookup_Value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong cột đầu tiên của bảng dữ liệu phụ, Vlookup trả về lỗi #N/A!.

➤ Khi xuất hiện lỗi #N/A! bạn có thể mắc lỗi nhập dư một khoảng trống ở phía sau giá trị dò tìm hoặc trong bảng dữ liệu, kể cả chính và phụ.

➤ Khi sử dụng hàm Vlookup để điền dữ liệu cho một bảng dữ liệu thì trong công thức cần phải tạo địa chỉ tuyệt đối cho bảng dữ liệu phụ Table_Array để công thức đúng cho các hàng còn lại khi bạn copy công thức xuống các ô bên dưới.

#3. Ví Dụ Về Hàm Vlookup Trong Excel

Để hiểu hơn về hàm Vlookup mời các bạn xem ví dụ dưới đây.

Yêu cầu bạn sử dụng công thức để nhập năm sinh của học viên dựa vào một bảng dữ liệu phụ bên dưới.

Công thức triển khai sẽ là =VLOOKUP(B2;$A$13:$C$19$;2;0)

Bạn sẽ dựa vào giá trị B2 và chọn vùng dữ liệu từ A13 đến C19, các bạn phải cố định vùng này lại vì còn copy xuống bên dưới nữa, và giá trị cần lấy nằm ở cột số 2 trong vùng dữ liệu, và tìm kiếm giá trị tuyệt đối nên chọn là 0.


Copy xuống các ô còn lại.


Tương tự bạn sử dụng hàm cho cột Năm Sinh


Và cũng copy xuống các ô còn lại.


Hàm Vlookup vẫn còn nhiều hạn chế trong việc triển khai các kết quả nâng cao hơn, do vậy các bạn tham khảo thêm hàm Mylookup mà mình từng giới thiệu hoặc có thể tìm hiểu thêm cách hết hợp hàm Index và Match để thay thế những gì mà Vlookup không làm được nhé.

Đừng quên Share nếu thấy bài viết hay nhé, cám ơn tất cả các bạn.
5 BlogExcel.Com: Hàm VLOOKUP Trong Excel Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn một hàm excel rất được hay sử dụng thuộc nhóm hàm tìm kiếm và tham chiếu đó chính là hàm...

Bài Mới Nhất: