BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-10-17T02:19:53Z Mình xin giới thiệu với các bạn một hàm Excel thuộc nhóm hàm ngày tháng năm  rất được hay sử dụng trong Excel. Đó chính là hàm MONTH, ...

Hàm MONTH Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Mình xin giới thiệu với các bạn một hàm Excel thuộc nhóm hàm ngày tháng năm rất được hay sử dụng trong Excel. Đó chính là hàm MONTH, mời các bạn theo dõi cách sử dụng và ví dụ cụ thể ở bài viết dưới đây.

#1. Công Dụng Của Hàm MONTH

Hàm MONTH có tác dụng trả về thứ tự của tháng lấy từ giá trị kiểu ngày tháng.

#2. Cú Pháp Hàm MONTH

=MONTH(Serial_Number)

Trong đó:

Serial_Number: Là chuỗi số thứ tự của ngày tháng cần tìm, ngày tháng các bạn nên nhập bằng hàm Date hoặc lấy một kết quả trả về từ hàm khác.

#3. Ví Dụ Hàm MONTH


Các bạn quan sát ví dụ trên, mình muốn biết tháng nhận việc của một nhân viên dựa vào ngày nhận việc, công thức sử dụng sẽ là =MONTH(B2) trong đó B2 chính là chưa dữ liệu ngày tháng năm.
5 BlogExcel.Com: Hàm MONTH Trong Excel Mình xin giới thiệu với các bạn một hàm Excel thuộc nhóm hàm ngày tháng năm  rất được hay sử dụng trong Excel. Đó chính là hàm MONTH, ...

Bài Mới Nhất: