Chia Sẻ Thủ Thuật Excel - Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-10-06T03:28:12Z Mình xin giới thiệu với các bạn một hàm Excel thuộc nhóm hàm lấy thông tin rất được hay sử dụng trong Excel. Đó chính là hàm ISNUMBER...

Hàm ISNUMBER Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Mình xin giới thiệu với các bạn một hàm Excel thuộc nhóm hàm lấy thông tin rất được hay sử dụng trong Excel. Đó chính là hàm ISNUMBER, mời các bạn theo dõi cách sử dụng và ví dụ cụ thể ở bài viết dưới đây.

#1. Công Dụng Của Hàm ISNUMBER

Hàm ISNUMBER dùng để kiểm tra một giá trị có phải là kiểu số hay là không, nếu đó là giá trị kiểu số thì sẽ trả về TRUE còn ngược lại sẽ là FALSE.

#2. Cú Pháp Hàm ISNUMBER

=ISNUMBER(Value)
Trong đó:

Value: Giá trị muốn kiểm tra có phải là kiểu số hay không và đây là giá trị bắt buộc phải có.

           ⇴ Hàm sẽ trả về giá trị là TRUE nếu đó là dữ liệu kiểu số.
           ⇴ Hàm sẽ trả về giá trị là FALSE nếu đó không phải là dữ liệu kiểu số.

#3. Ví Dụ Hàm ISNUMBER

#3.1. Ví Dụ Minh Họa


Mình có bảng tính như trên, các bạn có thể quan sát công thức và kết quả trả về, những giá trị nào là kiểu số thì sẽ trả về là TRUE còn không phải sẽ là FALSE

#3.2. Áp Dụng Vào Báo Cáo 

Ở trên là ví dụ minh họa cho các bạn hiểu còn ở đây mình sẽ đưa ra một ví dụ thực tế trong báo cáo kế toán luôn.


Bạn hãy quan sát ví dụ ở trên.

Mình muốn nếu sản lượng là lớn hơn hoặc bằng 8 thì sẽ có giá là 10.000, còn thấp hơn thì sẽ là 5.000. Vậy mình dùng công thức sẽ là =IF(B3<=8;10000;5000)

Và kết quả trả về như hình ảnh

Các bạn quan sát cho thật kỹ nhé, có một kết quả ở ô B6 là không có sản lượng nhưng vẫn có đơn giá là 10.000, như vậy là sai, chẳng lẽ Excel lại sai, không hề nhé, như các bạn đã biết giá trị dấu - ở trên (Dấu - chứ không phải là số 0 nhé, dấu - ở đây định dạng Text) sẽ là 45. Đó chính là giá trị CODE trong Excel, nên EXCEL hiểu nó là 45, để biết thì bạn sử dụng hàm =CODE("-").

Để khắc phục vấn đề này thì mình sẽ lồng thêm hàm ISNUMBER vào, nghĩa là phải là giá trị số thì mới có kết quả như yêu cầu

Vậy viết lại hàm sẽ là


Ban đầu sẽ dùng hàm ISNUMBER để xác định phải là kiểu số hay không, sau đó sẽ dùng hàm IF để tính toán, ở trên sẽ hiểu là nếu là kiểu số thì sẽ có giá trị thỏa mãn điều kiện cho trước, nếu không phải thì sẽ bằng không.

Như vậy vì ô B4 không có bản lượng nên đơn giá sẽ bằng 0

Các bạn chú ý thường không có sản lượng người ta sẽ nhập là 0 thì kết quả cũng đúng, nhưng lỡ ai có thói quen nhập dấu - thì kết quả sẽ sai, dữ liệu nhiều bạn khó mà phát hiện

Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm ISNUMBER Trong Excel Mình xin giới thiệu với các bạn một hàm Excel thuộc nhóm hàm lấy thông tin rất được hay sử dụng trong Excel. Đó chính là hàm ISNUMBER...

Bài Mới Nhất: