BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-10-22T02:58:49Z Có lẽ khi làm quen với các hàm excel thì một trong những hàm thuộc nhóm hàm tìm kiếm được nhiều người sử dụng nhất là hàm Vlookup , n...

Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm INDEX Và MATCH Thay Cho Hàm VLOOKUP Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Có lẽ khi làm quen với các hàm excel thì một trong những hàm thuộc nhóm hàm tìm kiếm được nhiều người sử dụng nhất là hàm Vlookup, nhưng vì những hạn chế của Vlookup nên mình cũng từng giới thiệu một hàm tùy biến thay thế chính là MyVlookup, nhưng như thế vẫn chưa đủ, ở bài viết này mình sẽ giới thiệu hai hàm là Index và Match, và sẽ giải thích vì sai sử dụng hai hàm này sẽ tốt hơn Vlookup trong nhiều trường hợp.

Đầu tiên mình sẽ nói về cách sử dụng của hai hàm này trước cho các bạn hiểu bản chất của nó.

#1. Cách Sử Dụng Hàm INDEX Trong Excel

Mình chỉ nói ý chính của hàm này, còn chi tiết cách sử dụng, ý nghĩa thì các bạn tìm đọc trong BlogExcel.Com nhé.

Hàm Index sẽ trả về dữ liệu của một ô trong một vùng dựa trên chỉ số hàng và chỉ số cột của vùng đó. Cú pháp của hàm Index:

=INDEX(Vùng_Dữ_Liệu;Hàng_Thứ_Mấy;[Cột_Thứ_Mấy])

Trong đó:

Vùng_Dữ_Liệu: Vùng chứa dữ liệu mà muốn lấy kết quả có trong đó.

Hàng_Thứ_Mấy: Ô cần lấy dữ liệu nằm ở hàng thứ mấy.

Cột_Thứ_Mấy: Ô cần lấy dữ liệu nằm ở cột thứ mấy.

Mời các bạn xem ví dụ sau:


Ở đây mình sử dụng công thức =INDEX(A2:D8;5;4) nghĩa là mình sẽ lấy một kết quả nằm trong vùng dữ liệu từ ô A2 tới D8, nó nằm ở hàng số 5 và cột số 4, vậy kết quả trả về là số 22.

Các bạn hình dung được rồi chứ, bây giờ qua hàm tiếp theo nào.

#2. Cách Sử Dụng Hàm MATCH Trong Excel.

Hàm Match tìm kiếm một giá trị trong một vùng của bảng tính và đưa lại vị trí tương đối của ô chứa giá trị đó trong vùng tìm kiếm. Có cú pháp như sau:

=MATCH(Giá_Trị_Cần_Tìm;Mảng_Tìm_Kiếm;[Kiểu_Tìm_Kiếm])

Trong đó:

Giá_Trị_Cần_Tìm: Giá trị cần được tìm kiếm vị trí trong bảng tính.

Mảng_Tìm_Kiếm: Mảng chứa giá trị cần tìm kiếm.

Kiểu_Tìm_Kiếm: Tìm kiếm giá trị chính xác hay là giá trị gần nhất.

     ➨ 1 hoặc bỏ qua: Tìm giá trị lớn nhất mà giá trị đó bằng hoặc nhỏ hơn Giá_Trị_Cần_Tìm. Giá trị tìm kiếm trong mảng được sắp xếp tăng dần.

     ➨ 0: Tìm giá trị đầu tiên trong mảng bằng với Giá_Trị_Cần_Tìm.

     ➨ -1: Tìm giá trị nhỏ nhất mà giá trị đó lớn hơn hoặc bằng Giá_Trị_Cần_Tìm.

#3. Cách Kết Hợp Hàm Index Và Match Trong Excel.

Mời các bạn xem ví dụ như sau:


Mình muốn tính xem bạn nào có độ tuổi là 22, vậy công thức triển khai sẽ là:

=INDEX(B2:B8;MATCH(22;D2:D8;0))

Giải thích:

- Muốn lấy kết quả ở nằm trong cột B nên ta sẽ chọn vùng dữ liệu là B2:B8.

- MATCH(22;D2:D8;0): Sẽ cho chúng ta biết độ tuổi 22 ở vị trí thứ mấy trong vùng D2:D8, và kết quả số 22 ở vị trí thứ 6. Vậy công thức Index sẽ thành =INDEX(B2:B8;6)

- Vậy kết hợp hai hàm này lại ta sẽ có kết quả là Nguyễn Văn E.

#4. Vì Sao Nên Sử Dụng INDEX Và Match Thay Vì Vlookup.

Có hai lý do sau đây sẽ cho bạn thấy hạn chế của hàm Vlookup:

➤ Vlookup chỉ là công thức một chiều, nó sẽ lấy dữ liệu theo chiều từ trái sang phải. 

➤  Nếu khi bạn sử dụng công thức Vlookup xong, rồi bạn muốn chèn thêm một cột vì một lý do nào đó, thì công thức sẽ sai ngay, trong khi đó thì Index và Match sẽ tự điều chỉnh theo.

#5. Ứng Dụng Hàm Index và Match Nâng Cao.

Trước tiên bạn tải file mẫu về và mở lên, rồi xem ví dụ như sau:

Mình có một bảng tổng hợp bán hàng của năm 2014.


Còn đây là dữ liệu của bảng tổng hợp bán hàng.


Yêu cầu là dựa vào Sheet Detail để bạn lấy tính dữ liệu cho cột Tên Hàng, cột DVT...

Bây giờ ta tiến hành lấy dữ liệu cho cột Tên Hàng

={INDEX(Detail!$A$14:$C$31;MATCH(1;(A3=Detail!$A$14:$A$31)*(B3=Detail!$B$14:$B$31);0);3)}

Muốn có dấu {} (Công thức mảng) sau khi bạn gõ công thức xong thì nhấn giữ lần lượt các phím Ctrl + Shift + Enter. 


Kết quả trả về sẽ là Đèn chiếu, lần lượt Copy xuống bên dưới bạn sẽ được kết quả như hình.


Tương tự bạn tiến hành thao tác cho các yêu cầu còn lại nhé.

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng nâng cao hàm Index và Match, các bạn nên thực hành nhiều vào để tạo thói quen sử dụng hai hàm này nhé.
5 BlogExcel.Com: Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm INDEX Và MATCH Thay Cho Hàm VLOOKUP Trong Excel Có lẽ khi làm quen với các hàm excel thì một trong những hàm thuộc nhóm hàm tìm kiếm được nhiều người sử dụng nhất là hàm Vlookup , n...

Bài Mới Nhất: