Chia Sẻ Thủ Thuật Excel - Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-10-02T04:35:47Z Mình xin giới thiệu với các bạn một hàm thuộc nhóm hàm thống kê trong excel đó chính là hàm AVERAGEA. Mời các bạn xem ý nghĩa và cách ...

Hàm AVERAGEA Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Mình xin giới thiệu với các bạn một hàm thuộc nhóm hàm thống kê trong excel đó chính là hàm AVERAGEA. Mời các bạn xem ý nghĩa và cách sử dụng của hàm này.

Công Dụng Hàm Averagea

Tính trung bình cộng các đối số và chấp nhận cả giá trị Logic TRUE, FALSE trong dãy số.

Công Thức Hàm Averagea

=AVERAGEA(Number1,Number2,…)

* Number1,Number2,… Các thể có 1 đến 30 giá trị cần tính trung bình cộng.

➤ Chú Ý:

- Các đối số phải là số, tên, mảng giá trị hoặc vùng tham chiếu.

- Các thành phần của vùng tham chiếu, mảng giá trị nếu là kiểu chuỗi thì chuyển thành 0. Chuỗi rỗng cũng được chuyển thành 0.

- Nếu đối số là giá trị Logic TRUE thì được hiểu là 1, FALSE hiểu là 0.

Ví Dụ Hàm AverageaCác bạn quan sát ở bảng tính trên mình sẽ nói rõ từng kết quả một.

➤ Ở ô E2 các bạn gõ =AVERAGEA(A2:D2) nghĩa là sẽ tính giá trị trung bình từ A2 đến D2 gồm có hai giá trị là 5 và 10, kết quả sẽ là 7,5. 

➤ Ở ô E3 các bạn gõ =AVERAGEA(A2:D2) nghĩa là tính giá trị trung bình từ A2 đến D2 và các giá trị sẽ là 5,10 và 1. True ở đây sẽ hiểu là 1 còn False sẽ là 0 như vậy sẽ là (5+10+1):4=4

Tương tự các ô còn lại cũng sẽ cho kết quả tương tự

Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm AVERAGEA Trong Excel Mình xin giới thiệu với các bạn một hàm thuộc nhóm hàm thống kê trong excel đó chính là hàm AVERAGEA. Mời các bạn xem ý nghĩa và cách ...

Bài Mới Nhất: