BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-09-13T07:07:57Z Chào mừng các bạn quay trở lại với BlogExcel.Com , ở bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng, cấu trúc, ý nghĩa và ví d...

Hàm HYPERLINK Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Chào mừng các bạn quay trở lại với BlogExcel.Com, ở bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng, cấu trúc, ý nghĩa và ví dụ thực tế của hàm HYPERLINK.

Công dụng của hàm Hyperlink

Tạo ra một kết nối để mở một trang tài liệu từ máy trong mạng nội bộ, hay từ môi trường Internet. Khi Click chuột vào một ô có chưa hàm Hyperlink thì Excel sẽ mở một tài liệu hoặc một đường dẫn được lưu trữ trong hàm.

Cấu trúc hàm Hyperlink

Hàm Hyperlink có cầu trúc như sau:

=HYPERLINK(Link_Location,Friendly_Name)

Trong đó: 
  • Link_Location: Là đường dẫn của tài liệu cần mở tệp ở dạng chuỗi ký tự. Đường dẫn này có thể dẫn đến một tệp được lưu trong máy tính, hoặc dẫn đến một địa chỉ nào đó trên Internet. Và nó được đặt trong dấu ngoặc kép.
  • Friendly_Name: Là nội dung hiển thị trong ô chưa hàm Hyperlink, có thể là một số, một chuỗi ký tự, nội dung này hiển thị bằng màu xanh và có gạch chân phía dưới.

Ví dụ hàm Hyperlink

Mình có một File Excel như bên dưới, mình gõ hàm như hình.Khi bạn rê chuột vào thì Excel sẽ hiển thị như vậy, và khi bạn Click chuột vào thì sẽ mở ra một trang Web mà bạn đang đọc đây nhé :)


Nếu bạn gõ địa chỉ không đúng, địa chỉ bao gồm cả Https://www luôn mới mở được nhé. Mình nghĩ MS nên Update cái này cho Excel thì hay hơn.


Lỗi sẽ được cảnh báo.


Có một cách khác tính năng cũng như hàm này chính là bạn chèn một địa chỉ Web vào. Mình giới thiệu cho các bạn tham khảo. Chọn Insert


Chọn Link


Chọn như hình và gõ địa chỉ Website vào. sau đó nhấn OK


Khi rê chuột vào thì bạn cũng thấy như hình.


Còn nếu bạn muốn mở một ổ đĩa trong máy tính thì làm như sau

=Hyperlink("C:\";"Open C")

Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm HYPERLINK Trong Excel Chào mừng các bạn quay trở lại với BlogExcel.Com , ở bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng, cấu trúc, ý nghĩa và ví d...

Bài Mới Nhất: