Chia Sẻ Thủ Thuật Excel - Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-09-27T03:37:20Z Hôm qua mình thấy trên Facebook có bạn hỏi nếu có một khoản tiền mà giờ muốn chia khoản tiền ấy ra theo từng mệnh giá thì làm như thế n...

Chia Tiền Theo Mệnh Giá Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Hôm qua mình thấy trên Facebook có bạn hỏi nếu có một khoản tiền mà giờ muốn chia khoản tiền ấy ra theo từng mệnh giá thì làm như thế nào, thật ra thì có thể dùng công thức trong excel để tính toán nhưng mình muốn giới thiệu với các bạn một đoạn Code VBA để các bạn dễ dàng áp dụng và hiểu thêm về VBA

Để các bạn dễ hình dung điều mình muốn nói, mình xin giải thích như thế này.

Hiện tại ở Việt Nam mình lưu hành các tờ tiền với mệnh giá là 500.000, 200.000, 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1000 mình chỉ nói mệnh giá ngang 1.000 trở liên, còn nhỏ lẻ thì không tính vào.

Và giờ mình có trong tay 1.200.000VNĐ thì mình sẽ tính toán là trong khoản tiền đó thì có bao nhiêu tờ tiền mệnh giá 500.000, bao nhiều tờ 200.000....

Đầu tiên bạn mở File Excel lên. Sau đó mở chương trình VBA lên bằng cách nhấn phím tắt Excel Alt + F11


Khi chương trình VBA khởi động thì vào Insert - Module


Sau đó dán đoạn Code bên dưới vào khung soạn thảo.
Option Explicit:        Option Base 1
Function ToTien(SoTien As Double, Optional Luot As Integer = 2) As Variant
 ''500; 200; 100; 50; 20; 10; 5; 2; 1
 Dim SoChia As Integer, jJ As Byte
 ReDim SoTo(1, 10) As Byte
 SoTo(1, 10) = (SoTien / 1000) Mod Luot
 SoTien = SoTien \ (1000 * Luot)
 
 For jJ = 1 To 9
  SoTo(1, jJ) = 0
  SoChia = Choose(jJ, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1)
  SoTo(1, jJ) = (SoTien \ SoChia) * Luot
  SoTien = SoTien Mod SoChia
 Next
 
 ToTien = SoTo
End Function
Như hình


Sau đó bạn soạn một File Excel như hình, nhập mệnh giá tiền vào, nhập số tiền cần tính toán vào


Ở các ô cần tính toán mệnh giá các bạn nhập công thức vào. 

Như ở ô C3 sẽ là {=ToTien($B3;1)} để có thể nhập được dấu {} vào công thức các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter nhé


Sau đó áp dụng công thức cho toàn bộ các mệnh giá còn lại thì ta sẽ biết được với số tiền đó thì cần bao nhiêu tờ tiền mệnh giá lớn nhất trở xuống.

Bạn nào chưa làm được thì tham khảo File Excel mình đã làm sẳn ở Link dưới nhé.


Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Chia Tiền Theo Mệnh Giá Trong Excel Hôm qua mình thấy trên Facebook có bạn hỏi nếu có một khoản tiền mà giờ muốn chia khoản tiền ấy ra theo từng mệnh giá thì làm như thế n...

Bài Mới Nhất: