BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-11-11T09:38:42Z Lâu lắm rồi không Share gì cho các bạn. Hôm nay Share cuốn giáo trình VBA trong Excel. Giáo trình này do thầy Phan Tự Hướng biên soạn. ...

Giáo Trình VBA Cho Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Lâu lắm rồi không Share gì cho các bạn. Hôm nay Share cuốn giáo trình VBA trong Excel. Giáo trình này do thầy Phan Tự Hướng biên soạn. Vì đây chỉ là bản Draff nên mình sẽ Share cho các bạn. Còn bạn nào muốn thì hãy liên hệ thầy để mua sách nhé. Vừa có giáo trình chính thống học vừa để ủng hộ công sức của tác giả viết ra.

Giáo trình này viết dành cho Autocad nhưng có một phần rất lớn viết về VBA Excel. Do vậy các bạn nào học kế toán, kinh tế vẫn có thể học như bình thường nhé.

Đây là vài hình ảnh về giáo trình. 


Bạn nào muốn tải về thì Click vào Link bên dưới nhé.


Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Giáo Trình VBA Cho Excel Lâu lắm rồi không Share gì cho các bạn. Hôm nay Share cuốn giáo trình VBA trong Excel. Giáo trình này do thầy Phan Tự Hướng biên soạn. ...

Bài Mới Nhất: