BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-05-27T06:05:14Z Hôm nay có bạn PM hỏi mình không hiểu sao Excel của bạn ấy chổ tên của cột bị biến thành số giống như tên hàng vậy. Các bạn có thể xem ...

Đổi Tên Cột Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Hôm nay có bạn PM hỏi mình không hiểu sao Excel của bạn ấy chổ tên của cột bị biến thành số giống như tên hàng vậy. Các bạn có thể xem hình bên dưới để hình dung nó như thế nào nhé.


Thật ra thì đây không phải là lỗi đâu. Mà nó chính là một tùy chọn trong Excel được MS bổ sung với tên gọi là Mutiplan và năm 1982 dành cho dòng Apple Macintost, tiền thân của iMac ngày nay.

Như các bạn thấy ở đây. Nếu để định dạng tên gọi như thế này mà các bạn làm một công thức nào đó, thì rất khó để hình dung ra công thức nó như thế nào. Do vậy việc chuyển về mặc định chữ cái là biện pháp hiệu quả nhất.


Các bạn vào File Chọn Options


Ở Excel Options chọn Formulas

Sau đó Uncheck tùy chọn R1C1 Reference Style và nhấn OK.


Như vậy tên của cột trong Excel đã quay về bảng chữ cái như mặc định của nó rồi nhé.


Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Đổi Tên Cột Trong Excel Hôm nay có bạn PM hỏi mình không hiểu sao Excel của bạn ấy chổ tên của cột bị biến thành số giống như tên hàng vậy. Các bạn có thể xem ...

Bài Mới Nhất: