BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-05-16T07:21:43Z Việc so sánh các chuổi dữ liệu trong Excel là một việc làm mà hầu như những ai làm về dữ liệu, thống kê đều có sử dụng ít nhất một lần. ...

Hàm EXACT Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Việc so sánh các chuổi dữ liệu trong Excel là một việc làm mà hầu như những ai làm về dữ liệu, thống kê đều có sử dụng ít nhất một lần. Nếu dữ liệu của bạn lớn mà so sánh theo cách thông thường thì sẽ rất mất thời gian.

Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn một hàm có chức năng như thế. Đó là hàm Exact.

Công dụng của hàm là so sánh hai chuỗi văn bản với nhau. Nếu chúng toàn toàn giống nhau thì sẽ trả về TRUE còn khác nhau thì trả về FALSE. Hàm Exact phân biệt chữ hoa, chữ thường, nhưng không phân biệt định dạng

Cấu trúc hàm như sau:

=EXACT(Text1;Text2)

Trong đó:
  • Text1: Là chuỗi văn bản thứ nhất.
  • Text2: Là chuỗi văn bản thứ hai.
Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ví dụ minh họa.

Mình có một bảng tính như bên dưới, giờ mình sẽ so sánh giá trị thứ 1 và giá trị thứ 2.Mình dùng hàm như sau: =EXACT(A2;B2)


Kết quả trả về như hình.


Giờ mình sẽ đi phân tích từng kết quả 1 nhé

- Đầu tiên so sánh 11 kết quả trả về là True vì chúng hoàn toàn giống nhau.

- Tiếp theo so sánh 12 thì kết quả là False vì chúng khác nhau.

- So sánh BlogexcelBlogexcel thì chúng giống nhau và kết quả là True

- So sánh Blogexcelblogexcel thì là False vì khác nhau giữa chữ B hoa và b thường.

- Tương tự BlogexcelB logexcel có khoảng trắng nên kết quả cũng sẽ là False.

Hàm này sử dụng rất đơn giản. Nhưng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều

Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm EXACT Trong Excel Việc so sánh các chuổi dữ liệu trong Excel là một việc làm mà hầu như những ai làm về dữ liệu, thống kê đều có sử dụng ít nhất một lần. ...

Bài Mới Nhất: