Chia Sẻ Thủ Thuật Excel - Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-02-06T06:56:43Z Ở bài viết trước mình đã giới thiệu với các bạn cách sử dụng hàm SUMIF rồi, nhưng có một vài trường hợp hàm Sumif không đáp ứng được nh...

Hàm SUMIFS Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Ở bài viết trước mình đã giới thiệu với các bạn cách sử dụng hàm SUMIF rồi, nhưng có một vài trường hợp hàm Sumif không đáp ứng được nhu cầu, nên ở bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn một hàm tương tự hàm Sumif đó chính là hàm SUMIFS, khác nhau chữ "S" nhé các bạn.

Hàm Sumifs làm một hàm tính tổng với nhiều điều kiện khác nhau, có thể hiểu nôm na nó là biến thể của hàm Sumif nhưng cao hơn hàm Sumif một tí. Các bạn chú ý là hàm này chỉ xuất hiện đối với phiên bản 2007 trở về sau thôi nhé, còn trước đó không được MS tích hợp vào. 

Cấu trúc của hàm như sau:

=SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,[criteria_range2,criteria2],…)

Trong đó:

* Sum_Range: Là tham chiếu đến các ô, vùng chọn cần tính tổng. Các ô được tính là ô chứa giá trị số. Đây là giá trị bắt buộc.

* Criteria_range1: Là phạm vi cần tính toán được kiểm tra bằng điều kiện Criteria1. Đây là giá trị bắt buộc.

* Criteria1: Đây là điều kiện áp dụng cho Criteria_range1, dùng để xác nhận ô nào trong Criteria_range1 sẽ được tính tổng. Đây là giá trị bắt buộc.

* [Criteria_range2,criteria2]...: Đây là cặp phạm vi và điều kiện bổ sung. Đây là giá trị không bắt buộc.

Lưu Ý:

Đây là một chú ý rất quan trọng nếu không công thức sẽ bị lỗi, đó là các Criteria_range phải có cùng kích thước vùng chọn giống với Sum_range, nghĩa là chúng phải có số hàng và cột bằng nhau. Mình sẽ có ví dụ trường hợp này ở cuối bài viết này.

Bây giờ mời các bạn xem các ví dụ minh họa về cách sử dụng hàm Sumifs như sau:

Giả sử mình có một bảng tính và yêu cầu tính toán như hình.


Đối với yêu cầu số 1. Các bạn có thể thấy nếu nhìn thủ công thì mình đã bôi vàng những giá trị thỏa mãn yêu cầu rồi.

Và công thức để sử dụng ở đây là:

=SUMIFS($B$3:$B$8;$E$3:$E$8;"NAM";C3:C8;">2000") 

Mình sẽ giải thích công thức này cho các bạn dễ hiểu.

Đầu tiên sẽ là giá trị cần tính toán chính là Số Lượng và ở đây là B3:B8, tiếp theo sẽ là cột Nhân Viên là E3:E8, và nhân viên cần tính toán là "Nam". Điều kiện để tính sẽ là cột C3:C8 và giá trị sẽ lớn hơn 2000.


Đây là kết quả khi bạn sử dụng hàm như trên.


Tương tự như thế mình sẽ tính toán cho yêu cầu 2.

Các bạn chú ý dấu loại trừ ở đây là <> nhé, bạn có thể hiểu nó như dấu # (Khác) vậy, nhưng trong Excel bạn không sử dụng # cho ý nghĩa là khác được.


Và kết quả.


Và mình cũng có làm một ví dụ khác mà các bạn hay sử dụng trong các báo cáo thống kê.

Các bạn có một bảng tính như sau.


Yêu cầu là tính toán số tiền của mỗi mã khách hàng theo ngày dựa vào dữ liệu sau


Đầu tiên sẽ tính toán cho ngày 01/02/2018.

Công thức ở đây sẽ là:

=SUMIFS(DATA!$C$2:$C$11;DATA!$B$2:$B$11;'SUMIF (2)'!A2;DATA!$A$2:$A$11;'SUMIF (2)'!$C$1)


Và kết quả


Copy công thức xuống các ô còn lại


Tương tự các bạn tính cho ngày 02/02/2018. Các bạn chỉ thay các giá trị cho phù hợp thôi nhé.


Và kết quả


Tương tự ta có các kết quả cho các ngày còn lại.


Như ở chú ý mình đã nói nếu các giá trị Criteria_range phải có cùng kích thước vùng chọn giống với Sum_range như ở ví dụ này nếu các bạn thay giá trị A11 thành A20 thì công thức sẽ báo lỗi #VALUE! như hình.Để cho các bạn dễ hiểu và dễ thực hành mình đã Upload File ví dụ trên lên hệ thống, các bạn có thể tải về để tham khảo nhé. Truy cập vào Link sau để tải về.

Link: Click Here

Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm SUMIFS Trong Excel Ở bài viết trước mình đã giới thiệu với các bạn cách sử dụng hàm SUMIF rồi, nhưng có một vài trường hợp hàm Sumif không đáp ứng được nh...

Bài Mới Nhất: