Chia Sẻ Thủ Thuật Excel - Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-01-17T03:13:42Z Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn một hàm toán học cũng thường được hay sử dụng trong Excel. Đó chính là hàm Sumproduct. Các...

Hàm SUMPRODUCT Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn một hàm toán học cũng thường được hay sử dụng trong Excel. Đó chính là hàm Sumproduct. Các bạn có thể tham khảo các hàm Sum và Subtotal để biết sự khác nhau giữa chúng và dùng trong các trường hợp cần thiết nhé.

Công dụng của hàm Sumproduct chính là nhân các phần tử tương ứng trong các mảng với nhau và trả về tổng của chúng.

Công thức của hàm như sau:

=SUMPRODUCT(array1,array2,array3....)

Trong đó:

+ Array1,Array2,Array3...: Là mảng mà bạn cần tính toán, có thể có từ 20 đến 30 dãy số cùng kích thước.

+ Nếu các mảng giá trị không cùng kích thước thì hàm sẽ trả về lỗi #VALUE!

+ Nếu phần tử bất kỳ trong mảng không phải số thì coi là Zero

Mình có một bảng tính như hình.

Giờ mình sẽ tiến hàng tính tổng thành tiền cho các sản phẩm bằng hàm SUM 


Và kết quả là 150.000


Nhưng nếu các bạn không muốn làm như thế, vì muốn làm như thế các bạn phải làm một cột thành tiền nữa thì mới dùng Sum được

Vậy giờ mình sẽ tiến hành sử dụng hàm Sumproduct với cấu trúc như sau:

=SUMPRODUCT(B3:B5;C3:C5)

Với B3:B5 là mảng số lượng, còn C3:C5 chính là đơn giá tương ứng.


Kết quả sẽ là 150.000 như khi mình dùng hàm Sum để tính cột thành tiền.


Như vậy là mình đã giới thiệu xong cách sử dụng, ví dụ của hàm Sumproduct. Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm SUMPRODUCT Trong Excel Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn một hàm toán học cũng thường được hay sử dụng trong Excel. Đó chính là hàm Sumproduct. Các...

Bài Mới Nhất: