BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-12-16T08:40:26Z Nếu bạn làm ở bộ phận nhân sự, chấm công, hay theo dõi thời gian làm việc của công nhân, hẳn bạn sẽ rất nhiều lần tính toán thời gian là...

Tính Thời Gian Làm Việc

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Nếu bạn làm ở bộ phận nhân sự, chấm công, hay theo dõi thời gian làm việc của công nhân, hẳn bạn sẽ rất nhiều lần tính toán thời gian làm việc của một công nhân nào đó. Có rất nhiều cách tính khác nhau, ở bài viết này mình sẽ lấy một ví dụ đơn giản để tính thời gian làm việc của một người.

Vào thẳng vấn đề, các bạn quan sát mình có một bảng tính bên dưới, thời gian nằm hẳn trong một cột, gồm thời gian bắt đầu và kết thúc.

Yêu cầu đặt ra là tính số ngày làm việc của một công nhân đó.


Có hai cách làm đơn giản như sau, tất nhiên mình muốn nói cách sử dụng hàm cơ bản nhất để các bạn chưa hiểu nhiều về hàm Excel có thể dễ hiểu và dễ thực hiện nhất nhé

Đầu tiên mình sẽ tách ngày bắt đầu và ngày kết thúc ở cột Thời Gian thành hai cột khác nhau.

Với ngày bắt đầu mình sẽ dùng hàm =LEFT(B2,10) để tách ra.


Tương tự mình dùng hàm =RIGHT(B1;10) để tách ngày kết thúc ra.


Copy xuống các ô còn lại được kết quả như sau:


Giờ sẽ tính ngày làm việc bằng cách dùng hàm =DATEDIF(C2;D2;"d")


Copy xuống các ô còn lại ta được số ngày cần tính.


Trên là cách làm bằng cách tính từng hàm. 

Như thế thì phải thêm cột cũng không hay, giờ sẽ kết hợp các hàm trên lại với nhau.

Và cũng tương tự như trên bạn cần biết quy tắc tính toán như thế nào để kết hợp hàm với nhau cho chính xác.

Hàm mình sử dụng sẽ là :

=DATEDIF(DATEVALUE(LEFT(B2;10));DATEVALUE(RIGHT(B2;10));"d")

Mình sẽ phân tích hàm này cho các bạn hiểu

+ DATEDIF và "d": Cái này dùng để tính số ngày.

+ LEFT và RIGHT: Thì bạn biết rồi đó, tách ngày tháng ở chuỗi như cách trên

+ DATEVALUE: Cái này quan trọng nhất, bởi vì cách trên khi bạn tách ngày ra ở một cột thì Excel hiểu đó là ngày tháng rồi nên bạn dễ dàng dùng DATEDIF để tính toán, còn khi kết hợp thì nó hiểu đó là 1 chuỗi, nên bạn cần dùng hàm DATEVALUE để chuyển chúng qua ngày tháng.


Và kết quả tương tự cách 1 nhé.


Như vậy là xong, rất đơn giản, mình muốn viết 1 bài đơn giản như thế này để các bạn chưa hiểu sẽ hiểu rõ hơn, và mình luôn quan niệm, muốn giỏi thì phải học vững từ những cái nhỏ nhất như thế này trước khi lên những cái cao siêu hơn

Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Tính Thời Gian Làm Việc Nếu bạn làm ở bộ phận nhân sự, chấm công, hay theo dõi thời gian làm việc của công nhân, hẳn bạn sẽ rất nhiều lần tính toán thời gian là...

Bài Mới Nhất: