BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-12-29T08:00:12Z Hẳn các bạn nghe rất nhiều và cũng thường xuyên sử dụng phím tắt trong Excel rồi, và muốn thao tác nhanh trong Excel thì phải nhuần nhu...

Tạo Phím Tắt Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Hẳn các bạn nghe rất nhiều và cũng thường xuyên sử dụng phím tắt trong Excel rồi, và muốn thao tác nhanh trong Excel thì phải nhuần nhuyễn các phím tắt này, các phím tắt này có sẵn trong Excel luôn, nhưng có khi nào bạn nghĩ tới việc tạo phím tắt cho riêng mình chưa. Bài viết này sẽ giúp bạn làm điều đó.

Đầu tiên mở File Excel lên. Sau đó chọn File


Chọn Options


Ở hộp thoại Excel Options bạn chọn Proofing - AutoCorrect Options...


Hộp thoại AutoCorrect bạn chọn như sau:

Replace: Bạn chọn phím tắt mà bạn muốn gán

With: Nội dung hiển thị khi nhấn phím tắt

Sau khi Set xong thì chọn Add và nhấn OK

Như ở đây mình chọn nhấn Q sẽ hiện thị là BlogExcel.Com


Quay trở lại màn hình Excel, bây giờ bạn gõ Q


Thì Excel sẽ hiển thị là BlogExcel.Com


Như vậy là xong việc gán phím tắt cho Excel, nếu như bạn thao tác lặp đi lặp lại nội dung nào đó dài thì việc tạo phím tắt này rất có ích.

Nếu bạn không muốn dùng phím tắt đó nữa thì vào lại như trên để thay đổi hoặc xóa nhé.

Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Tạo Phím Tắt Trong Excel Hẳn các bạn nghe rất nhiều và cũng thường xuyên sử dụng phím tắt trong Excel rồi, và muốn thao tác nhanh trong Excel thì phải nhuần nhu...

Bài Mới Nhất: