Chia Sẻ Thủ Thuật Excel - Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-12-02T06:54:49Z Chào mừng các bạn quay trở lại với BlogExcel.Com. Ở bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng và ý nghĩa của hàm COUNTBLANK trong E...

Hàm COUNTBLANK Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Chào mừng các bạn quay trở lại với BlogExcel.Com. Ở bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng và ý nghĩa của hàm COUNTBLANK trong Excel.

Ý nghĩa của hàm Countblank rất đơn giản đó là trả về số ô không chứa dữ liệu hay còn gọi là ô rỗng trong một dãy ô mà bạn chỉ định.

Công thức tổng quát của hàm như sau

=COUNTBLANK(range)

Trong đó:

+ Range: Chính là dãy ô mà bạn cần tính rỗng. Và bạn cần lưu ý rằng nếu trong ô của bạn là kết quả là một chuỗi Text được trả về bằng một công thức thì cũng được tính luôn là ô rỗng trong kết quả của hàm Countblank. 

Để cho dễ hiểu mời các bạn xem ví dụ cụ thể như sau

Giả sử có một bảng tính như thế này, có xuất hiện các ô rỗng trong bảng tính đó, giờ ta sẽ dùng hàm để xác định số ô rỗng này.


Đầu tiên thì các bạn dùng hàm với cấu trúc như sau =COUNTBLANK(A1:A5)


Kết quả trả về là 3 ô rỗng.


Để cho các bạn dễ quan sát thì mình sẽ bôi các ô rỗng này bằng màu xanh.

Các bạn Copy công thức qua các ô còn lại để tính kết quả cho từng cột tương ứng nhé.

Và kết quả như hình.


Giờ mình sẽ tính toàn bộ các ô rỗng trong bảng tính để các bạn so sánh với kết quả từng ô xem có chính xác không nhé.

Cũng dùng công thức như vậy nhưng giờ vùng chọn sẽ là A1:C5


Và kết quả là 11 ô rỗng bằng với số lượng ô rỗng từng cột (3+3+5) rồi nhé.


Hàm này cách sử dụng rất là đơn giản và dễ hiểu, và cũng sẽ có một lúc nào đó bạn sẽ cần đến, nên bây giờ hãy thực hành cho thành thạo nhé.

Chúc các bạn thành công. 
5 BlogExcel.Com: Hàm COUNTBLANK Trong Excel Chào mừng các bạn quay trở lại với BlogExcel.Com. Ở bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng và ý nghĩa của hàm COUNTBLANK trong E...

Bài Mới Nhất: