Chia Sẻ Thủ Thuật Excel - Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-11-07T05:35:06Z Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng, chức năng của hàm COLUMNS. Nhìn chung hàm này rất đơn giản và cũng ít khi dù...

Hàm COLUMNS Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng, chức năng của hàm COLUMNS. Nhìn chung hàm này rất đơn giản và cũng ít khi dùng nhưng các bạn cũng nên tìm hiểu qua để biết và khi nào cần thì có thể sử dụng một cách thành thạo.

Hàm Columns có chức năng là trả về số cột của vùng tham chiếu, nghĩa là vùng tham chiếu đó có bao nhiêu cột.

Công thức như sau:

=COLUMNS(reference)

Trong đó:

Reference: Là vùng tham chiếu

Để dễ hiểu hơn mời các bạn xem ví dụ ở bên dưới.

Mình sẽ tạo công thức có tham chiếu là E1:G9 


 Kết quả trả về là 3, nghĩa là có 3 cột đối với vùng tham chiếu này.


Giờ mình sẽ giữ nguyên giá trị E1 và thây đổi giá trị từ G9 qua G5, công thức như hình.


Kết quả trả về vẫn là 3. Nghĩa là nó chỉ tính số cột của vùng tham chiếu chứ không phụ thuộc vào số hàng tham chiếu. 


Mình thay đôi vùng tham chiếu bằng cách tăng số cột lên


Và kết quả chính xác là 4 cột


Các bạn thấy đó, cách sử dụng rất đơn giản

Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm COLUMNS Trong Excel Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng, chức năng của hàm COLUMNS. Nhìn chung hàm này rất đơn giản và cũng ít khi dù...

Bài Mới Nhất: