Chia Sẻ Thủ Thuật Excel - Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-11-04T04:39:45Z Nhắc tới Excel hầu như ai cũng nhắc tới các hàm trong Excel. Excel còn làm được nhiều hơn thế. Nhưng cái đâu tiên muốn giỏi Excel là hãy ...

Hàm ISODD Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email
Nhắc tới Excel hầu như ai cũng nhắc tới các hàm trong Excel. Excel còn làm được nhiều hơn thế. Nhưng cái đâu tiên muốn giỏi Excel là hãy học cách sử dụng tất các các hàm cơ bản trong Excel. Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng hàm ISODD

Hàm Isodd dùng để kiểm tra một số có phải là số lẻ hay không. Kết quả sẽ trả về True nếu là số lẻ và False nếu là số chẳn.

Cú pháp của hàm như sau:

=ISODD(number)

Trong đó:

- Number: Giá trị hoặc tham chiếu đến số cần để kiểm tra.

+ Nếu Number: Là một số thập phân thì hàm chỉ xét phần nguyên của nó. Ví dụ 9,6 sẽ được hiểu là 9.

+ Nếu Number: Không phải là một số thì hàm sẽ trả về lỗi #VALUE!

Để dễ hiểu hơn mời các bạn xem ví dụ sau

Mình có một bảng gồm các số chẳn, lẽ, thập phân như bên dưới.


Bây giờ mình dùng hàm Isodd với cú pháp như sau: =ISODD(A1)


Kết quả sẽ là TRUE cho ô B1. Bởi vì 1 là số lẻ.

Bây giờ mình Copy xuống các dòng bên dưới.

Các bạn thấy đó. Các ô chẵn và lẽ thì đã có kết quả, còn các ô có phần thập phân thì hàm sẽ lấy phần nguyên và trả về kết quả như hình


Hàm này rất đơn giản nhưng mình nghĩ một vài trường hợp cũng rất cần thiết nên các bạn cứ tìm hiểu trước nhé.

Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm ISODD Trong Excel Nhắc tới Excel hầu như ai cũng nhắc tới các hàm trong Excel. Excel còn làm được nhiều hơn thế. Nhưng cái đâu tiên muốn giỏi Excel là hãy ...

Bài Mới Nhất: