Chia Sẻ Thủ Thuật Excel - Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-11-04T04:41:30Z Một trong những kỹ năng quan trọng giúp bạn thành thạo Excel chính là việc hiểu cách sử dụng, tính năng của các hàm cơ bản, từ đó bạn mới...

Hàm ADDRESS Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email
Một trong những kỹ năng quan trọng giúp bạn thành thạo Excel chính là việc hiểu cách sử dụng, tính năng của các hàm cơ bản, từ đó bạn mới kết hợp chúng lại với nhau một cách hiệu quả để phục vụ cho các mục đích khác nhau của từng người. Ở bài viết này mình xin giới thiệu với các bạn một hàm thuộc chuyên mục hàm tìm kiếm và tham chiếu. Đó chính là hàm ADDRESS.

Hàm Address có chức năng là lấy địa chỉ của một ô nào đó trong trang tính ở dạng chuỗi văn bản. Cú pháp của hàm như sau:


=ADDRESS(Row_num,Column_num,Abs_num,A1,Sheet_text)


Trong đó:

- Row_num: Chính là số thứ tự dòng của địa chỉ trong bảng tính. Trong Excel có 1.048.576 dòng.

- Column_num: Chính là số thứ tự của cột trong bảng tính, trong Excel thì các cột ký hiệu bằng các chữ cái.

- Abs_num: Loại địa chỉ sẽ trả về. Sẽ có các giá trị như sau:


- A1: Là giá trị kiểu Logic xác định dạng địa chỉ trả về ở dạng A1 (<Tên cột><Tên dòng> hay là R1C1 (<Số thứ dòng><Số thứ cột>). Nếu A1 là True thì địa chỉ trả về dạng A1, còn nếu A1 là False thì địa chỉ trả về dạng R1C1.

- Sheet_text: Chính là tên trang của bảng tính được đặt trong dấu ngoặc kép ("Sheet_text"). Nếu bỏ qua thì địa chỉ trả về không có tên trang bảng tính đi kèm.

Để hiểu hơn cách sử dụng của hàm Address mời các bạn xem các ví dụ minh họa dưới đây.

* Địa chỉ tuyệt đối.


* Có chứa True, False. * Có chưa tên Sheet


Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm ADDRESS Trong Excel Một trong những kỹ năng quan trọng giúp bạn thành thạo Excel chính là việc hiểu cách sử dụng, tính năng của các hàm cơ bản, từ đó bạn mới...

Bài Mới Nhất: