Chia Sẻ Thủ Thuật Excel - Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-09-26T07:39:27Z Cứ nói tới dò tìm hẳn các bạn sẽ nghĩ ngay tới các hàm như VLOOKUP, HLOOKUP...nếu vậy thì các bạn nghĩ đúng rồi đó, nhưng nếu chỉ nghĩ t...

Trả Về Nhiều Giá Trị Khi Dò Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Cứ nói tới dò tìm hẳn các bạn sẽ nghĩ ngay tới các hàm như VLOOKUP, HLOOKUP...nếu vậy thì các bạn nghĩ đúng rồi đó, nhưng nếu chỉ nghĩ tới đó thì trong một vài trường hợp chúng sẽ làm các bạn thất vọng vì khả năng của chúng chỉ được giới hạn ở một mức nào đó thôi. Mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy ngay tí nữa thôi.

Mục đích của bài này là gì? Chính là sẽ trả về nhiều kết quả nếu giá trị dò có nhiều kết quả.
Để cho các bạn dễ hình dung, như hình mình có bên dưới.
Ở mặt hàng Cam thì có kết quả bán ở các Quầy A, Quầy B, Quầy C. Mục đích của mình sẽ là khi dò giá trị Cam thì cũng sẽ trả về cả ba kết quả như trên. 
Nếu các bạn dùng VLOOKUP thì mình sẽ chứng mình cho các bạn sẽ thất vọng vì nó ngay. 
Mình sẽ dùng công thức ở cột C2=VLOOKUP($C$1;$A$1:$B$7;2;0)
Và kết quả trả về là Quầy A, như vậy là chính xác phải không nào. Sao mình lại nói nó sẽ làm bạn thất vọng. 
Bây giờ bạn Copy công thức xuống các ô còn lại. Thì nó cũng chỉ dò được 1 kết quả đầu tiên mà thôi. Trong khi đó nó có bán ở các quầy khác nữa. 
Vậy giờ mình sẽ không dùng VLOOKUP nữa nhé. Mà sẽ kết hợp các hàm lại để cho ra kết quả chính xác nhất.
Ở ô C2 mình sẽ sử dụng chùm công thức như sau:
=IF(COUNTIF($A$1:$A$1000;$C$1)>=ROWS($1:1);INDEX($B$1:$B$1000;SMALL(IF($A$1:$A$1000=$C$1;ROW($1:$1000));ROW(1:1)));"") 
Và kết quả trả về sẽ là Quầy A
Lúc này bạn sẽ nhấn F2 để xem lại công thức ở ô C2. Và lúc này nhấn đồng thời các phím Ctrl + Shift + Enter. Lúc này công thức sẽ có thêm dấu ở đầu và cuối như sau
{=IF(COUNTIF($A$1:$A$1000;$C$1)>=ROWS($1:1);INDEX($B$1:$B$1000;SMALL(IF($A$1:$A$1000=$C$1;ROW($1:$1000));ROW(1:1)));"")}
Chú ý là có dấu {} ở đầu và cuối nhé.
Sau đó Copy công thức xuống các ô còn lại. Và kết quả ở ô C3 
Đây là C4 
Nếu thay giá trị cần tìm là Táo thì sẽ trả về hai kết quả 
Xoài thì 1 kết quả. 
Như các bạn thấy rồi đó. Với hàm kết hợp này thì sẽ trả về tất cả các giá trị mà xuất hiện dựa vào giá trị cần dò.
Và một điều mình muốn nói là các bạn nên tìm hiểu công dụng của từng hàm cơ bản thì mới hiểu được công thức trên kết cấu như thế nào nhé.
Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Trả Về Nhiều Giá Trị Khi Dò Trong Excel Cứ nói tới dò tìm hẳn các bạn sẽ nghĩ ngay tới các hàm như VLOOKUP, HLOOKUP...nếu vậy thì các bạn nghĩ đúng rồi đó, nhưng nếu chỉ nghĩ t...

Bài Mới Nhất: