BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-09-19T04:32:33Z Nếu bạn để ý thì sẽ thấy một vài file excel mà bạn nhận được ở một vài vùng chọn khi bạn click vào thì nó sẽ xổ một danh sách cho bạn ch...

Tạo List Drop Down Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Nếu bạn để ý thì sẽ thấy một vài file excel mà bạn nhận được ở một vài vùng chọn khi bạn click vào thì nó sẽ xổ một danh sách cho bạn chọn mà không cần phải gõ tay vào (Có gõ tay cũng chẳng được). Như vậy sẽ rất tiện cho việc lựa chọn giá trị và giúp thao tác làm việc với dữ liệu sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc gõ tay.

Đó chính là tạo list drop down trong excel. Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo ra list như thế.
Mình có một danh sách họ và tên, và một danh sách quê quán. Giờ ở bên cột quê quán mình sẽ tạo một drop down list để khi nào cần điền thì sẽ sổ một danh sách ra điền cho khỏe. Không được điền mới vào trừ những cái đã cho sẵn. 
Đầu tiên bạn bôi chọn toàn bộ các ô cần điền của cột Quê Quán, sau đó vào Data - Data Validation 
Ở cửa sổ Data Validation bạn chọn tab Settings
+ Allow: Chọn List
+ Source: Ở đây bạn có thể gõ tay danh dách mà bạn muốn, cách nhau bằng dấu phẩy nhé, hoặc bạn muốn chọn từ một danh dách có sẵn thì chọn vào nút thu gọn. 
Chọn danh sách có sẵn mà bạn muốn, sau đó nhấn Enter 
Xong rồi thì bạn nhấn OK 
Bây giờ bạn sẽ thấy một nút xổ xuống mỗi khi bạn chọn vào ô mà có tạo để chọn danh sách. 
Bạn chọn giá trị từ danh sách 
Như vậy là xong. 

Các bạn chú ý ở đây. Nếu bạn gõ một từ nào ngoài danh sách đã tạo thì excel sẽ báo lỗi. Như vậy thì sẽ tránh được sai sót. Còn nếu muốn bổ sung thì bạn làm lại như bước tạo và thêm danh sách vào nhé. 
Vậy là xong cách tạo danh sách rồi nhé, mình sẽ viết một bài về tạo danh sách và có chức năng Search cho các bạn tham khảo thêm
Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Tạo List Drop Down Trong Excel Nếu bạn để ý thì sẽ thấy một vài file excel mà bạn nhận được ở một vài vùng chọn khi bạn click vào thì nó sẽ xổ một danh sách cho bạn ch...

Bài Mới Nhất: