BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-09-11T05:56:28Z Làm tròn giá trị hẳn không còn xa lạ gì với tất cả mọi người rồi phải không nào, hiện nay thì hầu như làm tròn đều theo nguyên tắc là t...

Làm Tròn Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Làm tròn giá trị hẳn không còn xa lạ gì với tất cả mọi người rồi phải không nào, hiện nay thì hầu như làm tròn đều theo nguyên tắc là trên 5 thì làm tròn lên và dưới 5 thì làm tròn xuống, nhưng trong một vài trường hợp người dùng lại không muốn làm tròn lên hay xuống mà muốn giữ nguyên hai số thập phân. Đó cũng chính là lý do mình muốn nói đến ở bài viết này.

Cũng nhân tiện nói về việc làm tròn trong Excel mình cũng nói luôn cái nguyên lý làm tròn của Excel cho các bạn này chưa biết nắm rõ nhé.
Các bạn biết đó. Thường mình làm tròn bằng tay như xuất hóa đơn hay làm gì thì làm tròn từng kết quả sau đó cộng lại. Nhưng với Excel thì nếu bạn làm tròn thì Excel sẽ Sum lại toàn bộ rồi làm trong với số đó. Do vậy tùy nhu cầu và tùy trường hợp mà bạn làm cho đúng nhé. Nếu không kết quả sẽ không như mong đợi đâu.
Quay trở lại vấn đề chính của bài viết này, như các bạn có thể thấy ở hình này.
Ở cột Giá Trị mình có kết quả của phép chia 200/3 là = 66,6667 (Mình cho hiển thị 4 số). Giờ có hai trường hợp xảy ra ở đây đó làm làm tròn và giữ nguyên không làm tròn gì cả.
Nếu bạn muốn làm tròn thì bạn sẽ dùng hàm  ROUND với cú pháp như sau:
=ROUND(H9;2) 
Lúc này kết quả sẽ hiển thì là 66,67. Nghĩa là lấy hai số thập phân và làm tròn lên.
Nhưng có trường hợp chỉ muốn mấy hai chữ số thập phần mà không làm trong gì hết thì phải làm thế nào. Bình thường nếu bạn có cho ẩn đi để lại 2 số thì nó cũng tự làm tròn lên để hiển thị cho bạn xem. Do vậy mình sẽ áp dụng công thức. Có hai cách cho các bạn lựa chọn. Các bạn phải hiểu là lấy hai số thập phân và không làm tròn nhé. Nghĩa là kết quả như thế luôn chứ không phải hiển thị cho các bạn thấy.
* Dùng hàm TRUNC
- Cú pháp là =TRUNC(H9;2) và kết quả sẽ là 66,66.
* Dùng hàm INT
- Cú pháp là =INT(H9*100)/100 và kết quả sẽ là 66,66
Tương tự như thế nếu bạn muốn lấy 3 số thì ở hàm TRUNC bạn chọn là 3....còn INT bạn sẽ thêm số 0 vào 100/100 tương ứng nhé.
Tóm lại là có hai trường hợp chính là nếu giữ nguyên không làm tròn sẽ là 66,66 và làm tròn sẽ là 66,67.

Ở bài viết này mình chỉ nêu giải pháp còn không nêu chi tiết, chức năng từng hàm, nếu bạn muốn thì có thể tham khảo ở chuyên mục hàm trong Blog này nhé. Tuy rằng đây là một vấn đề đơn giản nhưng mình nghĩ một lúc nào đó bạn sẽ cần thiết. Nên bây giờ bạn cứ nên tham khảo và thực hành cho thành thạo cách dùng các hàm trước.
Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Làm Tròn Trong Excel Làm tròn giá trị hẳn không còn xa lạ gì với tất cả mọi người rồi phải không nào, hiện nay thì hầu như làm tròn đều theo nguyên tắc là t...

Bài Mới Nhất: