BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-09-15T04:38:53Z Hàm tìm kiếm Vlookup được sử dụng rất nhiều, ở vài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng hàm Vlookup để tìm kiếm có điều ...

Hàm Tìm Kiếm Có Điều Kiện Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Hàm tìm kiếm Vlookup được sử dụng rất nhiều, ở vài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng hàm Vlookup để tìm kiếm có điều kiện, cụ thể ở đây ta sẽ kết hợp hàm Vlookup và hàm If.
Trước khi đi vào nội dung chính thì các bạn phải tìm hiểu cách sử dụng các hàm cơ bản đã nhé. Khi hiểu rõ bản chất thì mình mới kết hợp các hàm lại với nhau một cách hiệu quả được.
Mình có một danh sách như bên dưới, có mã số, họ tên...bây giờ mình sẽ kết hợp hàm để mục đích làm sao mà có thể lấy điểm ở sheet Do để điền cho sheet Bang Diem 
Ở sheet Do này chú ý có hai loại điểm, nếu mà học viên nào có điểm ưu tiên thì sẽ lấy điểm ưu tiên, không lấy điểm thi, còn ai mà không có điểm ưu tiên thì sẽ lấy điểm thi 
Giờ mình sẽ tạo công thức cho cột Điểm.
Do có điều kiện như trên nên đầu tiên các bạn sẽ xài hàm IF tiếp theo sẽ là hàm VLOOKUP.
Công thức ở ô E2 sẽ là:

=IF(VLOOKUP(B2;Do!$A$2:$C$10;3;0)="";VLOOKUP(B2;Do!$A$2:$C$10;2;0);VLOOKUP(B2;Do!$A$2:$C$10;3;0))

Giải thích:
Nếu khi dò theo mã số mà ở bên sheet Do mà cột Điểm Ưu Tiên không có giá trị thì sẽ lấy ở cột Điểm Thi, nếu có giá trị thì sẽ lấy nó.
VLOOKUP(B2;Do!$A$2:$C$10;3;0)="" : Đoạn này là xem cột Điểm Ưu Tiên có giá trị không.
VLOOKUP(B2;Do!$A$2:$C$10;2;0) : Đoạn này là lấy ở cột Điểm Thi
VLOOKUP(B2;Do!$A$2:$C$10;3;0) : Đoạn này chính là lấy điểm ở Điểm Ưu Tiên
Lần lượt copy công thức xuống các ô còn lại ta được kết quả như hình bên dưới. 
Như vậy là mình đã giới thiệu thiệu xong cách kết hợp hàm IF và VLOOKUP rồi nhé. Sẽ rất có ích nếu các bạn thực hành thành thạo việc kết hợp các hàm trong Excel.
Nếu có vấn đề gì chưa hiểu hay cần trao đổi, hãy liên hệ mình, mình sẽ hỗ trợ tốt nhất có thể.
Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm Tìm Kiếm Có Điều Kiện Trong Excel Hàm tìm kiếm Vlookup được sử dụng rất nhiều, ở vài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng hàm Vlookup để tìm kiếm có điều ...

Bài Mới Nhất: