Chia Sẻ Thủ Thuật Excel - Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-09-06T02:54:12Z PDF là một định dạng tài liệu phổ biến và rất được ưa chuộng hiện nay, mọi người đều có thể sử dụng định dạng này để lưu tài liệu, gửi ...

Cài Đặt Mật Khẩu File PDF

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

PDF là một định dạng tài liệu phổ biến và rất được ưa chuộng hiện nay, mọi người đều có thể sử dụng định dạng này để lưu tài liệu, gửi và nhận tài liệu một cách dễ dàng. Tuy nhiên vì nhiều lý do nên người dùng vẫn muốn đặt mật khẩu để mở File để cho an toàn nhất là trong thời đại mà rất nhiều tài liệu bị đánh cắp một cách có hệ thống.

Việc đặt mật khẩu cho File PDF cũng không quá là khó khăn, có nhiều cách để tạo mật khẩu cho File PDF như dùng chương trình Adobe hoặc dùng chính MS Word.
Vì chương trình tạo mật khẩu bằng Adobe chỉ cho bạn dùng thử trong vòng 30 ngày, chứ không hoàn toàn miễn phí. Do vậy mình chỉ nói cách tạo mật khẩu bằng MS Word thôi nhé.
Đây cũng chính là cách chuyển dữ liệu từ Word sang PDF mà mình từng giới thiệu trước đó rồi. Giờ thì chúng ta chỉ cần tạo thêm mật khẩu mà thôi.
Bạn vào File
Chọn Save As - Browse 
Bạn chú ý ở đây chỗ Save as type bạn chọn PDF nhé. Lúc này sẽ xuất hiện nút Options và bạn Click vào đó. 
Cửa số Options hiện ra, bạn Check vào dòng cuối cùng là Encrypt the document with a password sau đó nhấn OK 
Lúc này bạn nhập mật khẩu mở File vào đây. Chú ý là phải lớn hơn 6 ký tự nhé. Xác nhận lại mật khẩu và nhấn OK 
Chọn Save. 
Vậy là đã tạo xong mật khẩu cho File PDF.
Khi bạn mở File PDF lúc nãy lên thì một hộp thoại hiện ra yêu cầu bạn nhập mật khẩu để mở File.
Nhập mật khẩu và nhấn OK 
File đã được mở thành công. 
Chúc các bạn thành công : )
5 BlogExcel.Com: Cài Đặt Mật Khẩu File PDF PDF là một định dạng tài liệu phổ biến và rất được ưa chuộng hiện nay, mọi người đều có thể sử dụng định dạng này để lưu tài liệu, gửi ...

Bài Mới Nhất: