BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-09-04T04:32:37Z Thông thường trong các bảng tính của Excel sẽ xuất hiện các giá trị 0, mình thấy thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến bảng tính của...

Ẩn Giá Trị 0 Trong Bảng Tính Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Thông thường trong các bảng tính của Excel sẽ xuất hiện các giá trị 0, mình thấy thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến bảng tính của bạn cả, nhưng trong một vài trường hợp bạn vẫn muốn ẩn bảng tính này đi.

Có rất nhiều cách áp dụng trên các phiên bản Excel khác nhau, nhưng về cơ bản dù phiên bản nào đi nữa thì nguyên lý vẫn giống nhau. Ở bài này mình sẽ hướng dẫn bạn 3 cách cơ bản nhất để ẩn giá trị 0 này đi. Các bạn chú ý là ẩn đi chứ nó vẫn tồn tại trong bảng tính nhé, các bạn cứ nôm na hiểu là làm cho mắt mình không nhìn thấy nó mà thôi.
Mình đã bôi các giá trị 0 cho các bạn dễ quan sát sự thay đổi sau khi thực hiện các thủ thuật
1. Cài Đặt Bảng Tính.
Vào File/Options.

Hộp thoại Excel Options xuất hiện.
Bạn chọn Tab Advanced
Sau đó Uncheck tùy chọn Show a zero in cells that have zero value
Nhấn OK
Quay trở lại bảng tính, lúc này các giá trị bằng 0 đã được ẩn đi rồi nhé. 
2. Cài Đặt Định Dạng Giá Trị.
Bạn bôi chọn toàn bộ giá trị của bảng tính.
Nhận vào nút mở rộng trong thẻ Number hoặc nhấn Crtl + 1
Hộp thoại Format Cells xuất hiện.
Chọn Custom và gõ vào ở ô Type dòng lệnh 0;-0;;@
Nhấn OK
Quay trở lại bảng tính. Các giá trị 0 cũng đã được ẩn đi.
3. Cài Định Dạng Có Điều Kiện.
Bạn cũng bôi chọn toàn bộ giá trị của bảng tính.
Vào Conditional Formatting - Manage Rules 
Chọn New Rule 
Hộp thoại New Formatting Rule xuất hiện. Bạn cấu hình như sau
Chọn Format only cells that contain
Trong phần Format only cells with: chọn Cell Value, equal to, 0
Nhấn vào Format 
Ở phần Color bạn chọn màu sao cho trùng với màu nền chứa giá trị 0 sau đó nhấn OK 
OK một lần nữa. 
Giá trị 0 đã hòa mình vào màu nền của bảng tính.
Trên là 3 cách đơn giản nhất mà ai cũng có thể thực hiện được. Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Ẩn Giá Trị 0 Trong Bảng Tính Excel Thông thường trong các bảng tính của Excel sẽ xuất hiện các giá trị 0, mình thấy thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến bảng tính của...

Bài Mới Nhất: