BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-22T04:48:18Z Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý đối với những giá trị bị trùng lặp. Rất đơn giản, chỉ cần vài bước là bạn sẽ thực hiện nh...

Xóa Bỏ Dữ Liệu Trùng Lặp Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý đối với những giá trị bị trùng lặp. Rất đơn giản, chỉ cần vài bước là bạn sẽ thực hiện nhanh chóng.
Bạn có một bảng tính như bên dưới, có những giá trị bị lặp lại ở cột Sản Phẩm, giờ mình sẽ loại bỏ những giá trị bị trùng ra, giữ lại các giá trị không trùng. 
Đầu tiên bạn cần xác định những giá trị nào bị trùng, nghĩa là chúng xuất hiện hơn một lần, bước này mục đích cho bạn biết thôi. Bạn có thể không cần thực hiện bước này nếu không muốn, mà chuyển thẳng sang bước tiếp theo.
Bạn bôi chọn hết các giá trị ở cột Sản Phẩm. Sau đó vào Home - Conditional Formatting - Highlight Cells Rules - Duplicate Values...
Hộp thoại Duplicate Values xuất hiện, bạn chọn màu mà bạn muốn hiển thị nếu giá trị bị trùng lặp sau đó nhấn OK 
Như vậy là dữ liệu bị trùng lặp sẽ được bôi màu lên, ở đây các bạn có thể thấy các sản phẩm như Cóc, Ổi xuất hiện quá 1 lần. Bây giờ chúng ra sẽ Remove bới các giá trị xuất hiện lần thứ 2 trở lên đi. Để lại các giá trị không bị trùng. 
Giờ các bạn bôi chọn hết toàn bộ bảng tính, thao tác này rất cần thiết, vì khi bạn loại bỏ các giá trị trùng thì các giá trị khác ở hàng tương ứng cũng bị mất theo.
Vào Data - Remove Duplicates 
Hộp thoại Remove Duplicates xuất hiện.
Như các bạn có thể thấy ở đây. Toàn bộ các cột trong bảng tính đã xuất hiện. Bây giờ mình chỉ cần loại bỏ giá trị ở cột Sản Phẩm đi. Nên chúng ta phải Uncheck hết các cột còn lại và giữ mỗi cột Sản Phẩm.
Bạn có thể Uncheck thủ công từng cột hoặc nhấn vào Unselect All để bỏ chọn tất cả sau đó đánh dấu vào ô Sản Phẩm 
Sau đó nhấn OK 
 Hộp thoại thông báo đã loại bỏ các giá trị trùng và giữ lại các giá trị không trùng lặp.
Các giá trị trùng đã loại bỏ, chỉ giữ lại các giá trị không bị trùng, các bạn có thể quan sát ở số thứ tự so với bảng tính ban đầu để nhận biết các giá trị ở hàng nào bị loại bỏ nhé. 
Một thủ thuật nhỏ nhưng hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong công việc
Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Xóa Bỏ Dữ Liệu Trùng Lặp Trong Excel Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý đối với những giá trị bị trùng lặp. Rất đơn giản, chỉ cần vài bước là bạn sẽ thực hiện nh...

Bài Mới Nhất: