BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-21T08:00:57Z Là bài viết tiếp theo về cách sử dụng Conditional Formating trong Excel, mình xin giới thiệu với các bạn cách vẽ mũi tên hiển thị các g...

Vẽ Mũi Tên So Sánh Trong Excel - Conditional Formatting

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Là bài viết tiếp theo về cách sử dụng Conditional Formating trong Excel, mình xin giới thiệu với các bạn cách vẽ mũi tên hiển thị các giá trị Logic trong bảng tính.

Các bạn có thể xem hình bên dưới. Mình có một bảng tính về sản lượng của các sản phẩm năm nay so với năm ngoái.
Ở cột so sánh, các giá trị biến thiên khác nhau, vì giá trị các sản phẩm qua hai năm khác nhau, có loại tăng, có loại giảm. Do vậy sẽ xuất hiện các loại âm có, dương có, bằng 0 có luôn.
Giờ chúng ta sẽ vẽ các iCon mũi tên tương ứng giúp chúng ta thấy được trực quan hơn.
Bạn cần bôi chọn giá trị ở cột So Sánh sau đó vào Home - Conditional Formatting - Icon Sets - More Rules.
Khi hộp thoại New Formatiting Rule xuất hiện. Bạn cấu hình như sau
- Ở mục Select a Rule Tpye: Chọn Format all cells based on their values.
- Format Style: Chọn iCon Sets.
- iCon Style: Chọn vào icon ba hình mũi tên.
- iCon: 
     * Ở icon mũi tên màu xanh ta set chọn các giá trị lớn hơn o (>0) nhớ là mục Type chọn Number nhé
     * Ở mũi tên màu vàng chọn lớn hơn hoặc bằng 0
     * Và cuối cùng mũi tên màu đỏ ta chọn nhỏ hơn 0
Ở đây mình set các giá trị so với 0, còn tùy mục đích của các bạn mà chọn cho phù hợp nhé.
- Sau đó nhấn OK
Như vậy là giờ bên cạnh các giá trị xuất hiện các mũi tên theo những gì ta đã cài đặt ở trên nhé. Giờ nhìn báo cáo của các bạn chuyên nghiệp hơn phải không nào.
Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Vẽ Mũi Tên So Sánh Trong Excel - Conditional Formatting Là bài viết tiếp theo về cách sử dụng Conditional Formating trong Excel, mình xin giới thiệu với các bạn cách vẽ mũi tên hiển thị các g...

Bài Mới Nhất: