BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-23T01:32:07Z Thông thường để đánh số thứ tự trong excel thì các bạn sẽ làm như thế nào nhỉ, có bạn thì sẽ gõ 1, 2 vào ô xong thì bôi hết và kéo xuống...

Tự Động Đánh Số Thứ Tự Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Thông thường để đánh số thứ tự trong excel thì các bạn sẽ làm như thế nào nhỉ, có bạn thì sẽ gõ 1, 2 vào ô xong thì bôi hết và kéo xuống phía dưới để đánh số thứ tự, có bạn thì dùng công thức ô thứ 2 bằng ô thứ nhất cộng thêm 1.

Riêng mình thì mình có một cách khác nữa, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn, cho những ai chưa biết có thêm bộ sưu tập đánh số thứ tự.
Đầu tiên bạn cũng gõ số 1 vào ô cần điền số thứ tự. 
 Sau đó vào Home - Fill - Series...
Hộp thoại Series xuất hiện. Ở đây bạn có các tùy chọn như sau:
* Series.
   - Rows: Đánh số theo hàng.
   - Columns: Đánh số theo cột.
* Type.
   - Linear: Đánh số theo kiểu tăng dần.
   - Growth: Đánh số theo kiểu lũy tiến.
   - Date: Đánh số theo kiểu ngày tháng.
   - AutoFill: Đánh số theo kiểu tự động điền.
* Step Value: Khoảng cách giữa hai số thứ tự.
* Stop Value: Vị trí cuối cùng tự động đánh số thứ tự.
Sau đó nhấn OK.
Như vậy là số thứ tự đã được tự động điền vào mà bạn không cần phải kéo hay dùng công thức nhé. 
Hy vọng thủ thuật nhỏ này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc làm chủ excel.
Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Tự Động Đánh Số Thứ Tự Trong Excel Thông thường để đánh số thứ tự trong excel thì các bạn sẽ làm như thế nào nhỉ, có bạn thì sẽ gõ 1, 2 vào ô xong thì bôi hết và kéo xuống...

Bài Mới Nhất: