Chia Sẻ Thủ Thuật Excel - Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-11T03:58:03Z Nằm trong chuỗi những hàm được sử dụng nhiều nhất của hàm toán học đó chính làm hàm SUMIF. Nếu sử dụng thành thạo hàm này sẽ giúp rất n...

Hàm SUMIF Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Nằm trong chuỗi những hàm được sử dụng nhiều nhất của hàm toán học đó chính làm hàm SUMIF. Nếu sử dụng thành thạo hàm này sẽ giúp rất nhiều trong công việc của các bạn.

1. Công Dụng.
Tính tổng tất cả các số trong dãy số thỏa mãn một điều kiện nào đó được chỉ định.
2. Công Thức.

 =SUMIF(Range,Criteria,Sum_range)

- Range: Là dãy ô mà bạn muốn dùng để tính toán.
- Criteria: Là điều kiện để tính tổng, có thể là số, biểu thức, hoặc kiểu văn bản như: 10, ">=15", "XOÀI".
- Sum_Range: Là dãy giá trị cần tính tổng. Nếu không có Sum_range thì Range là dãy chứa giá trị để tính tổng.
3. Ví Dụ.
Mình sẽ giới thiệu 3 ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm SUMIF. Các bạn có thể tùy trường hợp cụ thể mà ứng dụng hàm SUMIF sao cho hiệu quả nhất.
3.1. Tính Cho Nhiều Phần Tử.
Mình có chi tiết bán các mặt hàng ở bảng tính phía bên trái. Bao gồm tên hàng, số lượng, thành tiền...
Bây giờ mình sẽ tính thành tiền của từng loại hàng ở bên cột thống kê. Mình sẽ dùng hàm SUMIF để tính toán.
Đầu tiên mình sẽ tính toán cho mặt hàng là Nhãn. Với các giá trị như sau:
Range: Là vùng dùng để dò chính là B2:B10
Criteria: Là điều kiện hay là giá trị cần tính toán sẽ là H5:H10
Sum_Range: Là vùng giá trị để tính tổng ở đây là E2:E10
Vậy công thức sẽ là: =SUMIF($B$2:$B$10;H5:$H$10;$E$2:$E$10)
Sau khi enter và kéo xuống cho các ô bên dưới ta được kết quả như bên dưới, mình có tính tổng ở hai cột để cho bạn kiểm tra kết quả xem có làm sai không. Và tổng ở hai bảng tính là như nhau nhé. 
3.2. Tính Cho Một Phần Tử.
Nếu bạn chỉ muốn tính cho một phần tử nào đó thôi thì cũng như trên có thể dùng tham chiếu các mảng như vậy, hoặc bạn có thể gõ trực tiếp phần tử đó vào công thức, cơ bản thì gõ hay dò bằng hàm nó cũng như nhau hết, đều trả về một kết quả. Bạn có thể xem ví dụ minh họa bên dưới. 

3.3. Tính Toán Cho Một Điều Kiện Cụ Thể.
Đây chính là cái mình muốn nói thêm, khi bạn cần tham chiếu theo một điều kiện nào đó luôn thì nếu không có giá trị Sum_Range thì Range chính là dãy chứa giá trị cần tính.
Ví dụ cụ thể như hình bên dưới. Bạn chú ý ở bảng mà mình sẽ tính tổng thành tiền trên 15.000.

Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm SUMIF Trong Excel Nằm trong chuỗi những hàm được sử dụng nhiều nhất của hàm toán học đó chính làm hàm SUMIF. Nếu sử dụng thành thạo hàm này sẽ giúp rất n...

Bài Mới Nhất: