BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-14T04:58:52Z Mặc định khi mở một File Office như Word hoặc Excel thì MS đã thiết lập sẵn Font chữ mặc định cho chúng ta sử dụng rồi. Nhưng vì một lý...

Cài Đặt Font Chữ Mặc Định Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Mặc định khi mở một File Office như Word hoặc Excel thì MS đã thiết lập sẵn Font chữ mặc định cho chúng ta sử dụng rồi. Nhưng vì một lý do nào đó, bạn muốn thay đổi Font chữ này bằng một Font khác cho phù hợp hơn.

Điều đó hoàn toàn có thể. Mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác trong nháy mắt là thiết lập xong.
Khi mở lên thì các bạn sẽ thấy Font chữ và kích thước mặc định như bên dưới, giờ mình sẽ thay đổi cái này qua Font Time New Roman.
Các bạn vào File 
Chọn Options 
Hộp kiểm Excel Options hiện thị lên bạn chọn General.
Ở mục When creating new workbooks các bạn có thể thấy được Font chữ mặc định ở mục Use this as the default font và kích thức chữ ở mục Font size
Giờ mình sẽ thay đổi hai giá trị này thành Font Times New Roman và đổi lại kích thước chữ sáng 12 sau đó nhấn OK 
Bây giờ khi bạn mở một File Excel mới lên thì phần Font chữ và kích thước đã được thay đổi. 
Bên Word bạn cũng làm tương tự như bên Excel, nên mình không viết bài nói về Word nữa. Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Cài Đặt Font Chữ Mặc Định Trong Excel Mặc định khi mở một File Office như Word hoặc Excel thì MS đã thiết lập sẵn Font chữ mặc định cho chúng ta sử dụng rồi. Nhưng vì một lý...

Bài Mới Nhất: