BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-03T04:45:58Z Một số bạn Mail hỏi mình rằng các bạn ấy đã chọn Font chữ màu trắng rồi mà khi in ra vẫn thấy nó hiện thị lên. Mục đích làm như thế là v...

Sửa Lỗi Vẫn Thấy Chữ Khi In Dù Đã Chọn Font Chữ Màu Trắng Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Một số bạn Mail hỏi mình rằng các bạn ấy đã chọn Font chữ màu trắng rồi mà khi in ra vẫn thấy nó hiện thị lên. Mục đích làm như thế là vì các bạn ấy lỡ in thiếu nên muốn in chèn thêm nội dung lên tờ đã in trước đó. Nên mình viết bài này hướng dẫn các bạn khắc phục lỗi trên.

Mình nói là lỗi chứ thực ra không phải là lỗi, mà đây là một tính năng của Excel mà thôi.
Giả sử bạn có một File Excel như bên dưới.


Khi bạn chọn xem trước khi in thì nội dung sẽ hiển thị lên cho bạn xem.


Bây giờ mình sẽ đổi màu chữ của đoạn Text "Sửa lỗi..." thành màu trắng.


Kết quả sau khi sửa. Màu trắng rồi nên không thấy nữa nhé.


Nhưng khi bạn View lên để xem trước khi in thì vẫn thấy nội dung như chưa hề làm gì.


Bây giờ mình sẽ chỉ bạn cách Fix nhé. Bạn chọn Page Setup.


Cửa sổ Page Setup hiện lên. Bạn Uncheck vào Black And White sau đó nhấn OK


Và giờ thì sẽ không thấy khi in ra nữa nhé.


Đây là một thủ thuật nhỏ giúp các bạn nào lỡ in thiếu mà sợ Sếp la muốn in lại chồng lên. Các bạn không nên lạm dụng nhé.
Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Sửa Lỗi Vẫn Thấy Chữ Khi In Dù Đã Chọn Font Chữ Màu Trắng Trong Excel Một số bạn Mail hỏi mình rằng các bạn ấy đã chọn Font chữ màu trắng rồi mà khi in ra vẫn thấy nó hiện thị lên. Mục đích làm như thế là v...

Bài Mới Nhất: