BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-03T04:58:01Z Có khi nào bạn copy công thức ở một ô cho các ô còn lại nhưng thấy excel không đã động gì hay số nhảy không đúng không, bạn nghĩ excel b...

Sửa Lỗi Excel Không Tự Tính Toán Khi Copy Công Thức

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Có khi nào bạn copy công thức ở một ô cho các ô còn lại nhưng thấy excel không đã động gì hay số nhảy không đúng không, bạn nghĩ excel bị lỗi, hoàn toàn không phải thế, mình sẽ chỉ cho các bạn thấy ngay bây giờ.

Hãy xem hình ảnh bên dưới, bây giờ mình sẽ tạo công thức cho cột thành tiền.


Thành tiền sẽ bằng số lượng nhân đơn giá, bạn có thể quan sát thấy công thức ở trên thanh fx.


Bây giờ bạn sẽ copy công thức đó cho các ô còn lại.


Nhưng kết quả thì không như mong đợi, excel không tính toán tự động cho các bạn.


Bây giờ các bạn hãy vào File


Chọn Options


Chọn Formulas. Lúc này bạn quan sát ở Calculation Options thì thấy ở phần Workbook Calculation được chọn ở mục Manual.


 Việc của bạn là hãy chọn vào Automatic sau đó nhấn Ok


Quay trở lại file, các bạn thấy bây giờ cột thành tiền đã được tính toán tự động một cách chính xác.


Một thủ thuật nhỏ, hy vọng các bạn sẽ giải quyết được công việc nhanh và hiệu quả hơn.
5 BlogExcel.Com: Sửa Lỗi Excel Không Tự Tính Toán Khi Copy Công Thức Có khi nào bạn copy công thức ở một ô cho các ô còn lại nhưng thấy excel không đã động gì hay số nhảy không đúng không, bạn nghĩ excel b...

Bài Mới Nhất: