Chia Sẻ Thủ Thuật Excel - Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-03T04:56:07Z Nếu bạn cần tạo một form để điền thông tin hoặc để gửi cho nhiều người điền thông tin, thì đây chính là bài viết dành cho bạn. Việc tạo ...

Tạo Form Điền Thông Tin Trong Word

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Nếu bạn cần tạo một form để điền thông tin hoặc để gửi cho nhiều người điền thông tin, thì đây chính là bài viết dành cho bạn. Việc tạo form trong word rất cần thiết cho những bạn nào làm về điều tra, thu thập thông tin lớn từ nhiều người khác nhau.

Giả sử mình có một form như bên dưới, việc bây giờ là mình sẽ chỉ định những trường nào cần điền thông tin vào còn những thông tin khác thì không được chỉnh sửa.


Đầu tiên bạn cần là vào menu Developer. Nếu bạn nào không thấy menu này ở phiên bản word của mình thì hãy kích hoạt nó lên trong file/options nhé.


 Bây giờ thì bạn cần cho phép người dùng điền những thông tin vào những trường nào thì bạn click chuột vào đó rồi vào menu Developer chọn icon có hình hai chữ Aa như hình. Và làm tương tự với các trường còn lại.


Sau khi làm bước trên xong thì bây giờ word của bạn sẽ hiển thị như thế này, chỗ có dòng tiếng anh "Click or tap here..." chính là nơi bạn điền thông tin vào.


Khi gửi cho đối tác hoặc những người liên quan nếu bạn muốn họ chỉ điền vào những nơi bạn đã tạo sẵn còn những thông tin còn lại thì không được phép thay đổi hay chỉnh sửa thì bạn nên khóa chúng lại như hình bên dưới.


Bạn sẽ phải nhập mật khẩu khi được hỏi. Mật khẩu này chính là mật khẩu khi bạn cần chỉnh sửa thông tin trên file. Sau đó nhấn OK


Và đây chính là kết quả khi mình điền vào. Bây giờ bạn chỉ cần gửi form bạn vừa tạo cho tất cả những người mà bạn muốn họ điền vào là xong.


Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Tạo Form Điền Thông Tin Trong Word Nếu bạn cần tạo một form để điền thông tin hoặc để gửi cho nhiều người điền thông tin, thì đây chính là bài viết dành cho bạn. Việc tạo ...

Bài Mới Nhất: