BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-03T04:55:43Z MS Office là một phần mềm của nước ngoài, do vậy ở nước họ chủ yếu xài đơn vị tính là inc . Nhưng ở nước mình thì hầu như không ai dùng ...

Đổi Đơn Vị Trong Word

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

MS Office là một phần mềm của nước ngoài, do vậy ở nước họ chủ yếu xài đơn vị tính là inc. Nhưng ở nước mình thì hầu như không ai dùng đơn vị đó để tính toán cả, do vậy hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển từ đơn vị mặc định của Word sang đơn vị thường dùng đó là cm.

Đơn vị tính này giúp chúng ta trong việc canh lề cho văn bản, canh lề để in văn bản...và còn rất nhiều ý nghĩa khác chờ các bạn khám phá.
Giả sử mình có đoạn văn bản như bên dưới.


Khi mình vào Page Setup thì các bạn có thể thấy là đơn vị tính ở đây mặc định là Inc. Bây giờ mình sẽ đổi đơn vị này qua Cm.


Các bạn vào File/Options


Ở đây bạn chọn Advanced và ở mục Display chọn Cm sau đó nhấn OK


Như vậy là mình đã chuyển đổi xong đơn vị tính rồi, các bạn vào kiểm tra lại thì thay vì Inc bây giờ sẽ là Cm nhé.


Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Đổi Đơn Vị Trong Word MS Office là một phần mềm của nước ngoài, do vậy ở nước họ chủ yếu xài đơn vị tính là inc . Nhưng ở nước mình thì hầu như không ai dùng ...

Bài Mới Nhất: