Chia Sẻ Thủ Thuật Excel - Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-07-29T01:20:21Z Để sử dụng nhuần nhuyễn các hàm trong excel đòi hỏi bạn phải hiểu rõ về bản chất các tính năng của nó. Lần này mình xin giới thiệu cách s...

Hàm SUBTOTAL Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email
Để sử dụng nhuần nhuyễn các hàm trong excel đòi hỏi bạn phải hiểu rõ về bản chất các tính năng của nó. Lần này mình xin giới thiệu cách sử dụng và công dụng của hàm SUBTOTAL.

1. Công Dụng.
- Tính tổng phụ trong một danh sách hoặc một cơ sở dữ liệu.
2. Công Thức.

=SUBTOTAL(Function_num,Ref1,Ref2,...)

* Giải thích:
-  Function_num: Là một số từ 1 đến 11 chỉ định loại hàm dùng để tính tổng phụ.


- Ref1,Ref2,...: Vùng địa chỉ tham chiếu mà bạn muốn thực hiện phép tính lên đó.
3. Ví Dụ.
Giả sử mình có một bảng tính như bên dưới. 


Ở ô E12 mình đã ghi sẳn công thức như các bạn thấy ở hình.
Ở đây thì Function_num sẽ là 9 nghĩa là mình muốn tính tổng thành tiền của các sản phẩm bán được.

 Giả sử mình sẽ lọc những sản phẩm bán giá cao nhất và cao nhì.Lúc này thì cột tổng thành tiền đã thay đổi theo. Đó chính là bạn đã tính tổng phụ của cột thành tiền cho từng giá trị mà bạn muốn.


Hoặc cột tổng thành tiền đã thay đổi khi mình lọc theo mặt hàng là Xoài và Boom.

Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm SUBTOTAL Trong Excel Để sử dụng nhuần nhuyễn các hàm trong excel đòi hỏi bạn phải hiểu rõ về bản chất các tính năng của nó. Lần này mình xin giới thiệu cách s...

Bài Mới Nhất: