Chia Sẻ Thủ Thuật Excel - Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-07-29T04:04:54Z Muốn giỏi excel thì phải hiểu hết cách sử dụng và ý nghĩa của các hàm trong excel. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cách sử dụng ...

Hàm LEFT Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Muốn giỏi excel thì phải hiểu hết cách sử dụng và ý nghĩa của các hàm trong excel. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cách sử dụng và ý nghĩa của hàm LEFT trong excel.

1. Công Dụng.
- Trích bên trái một chuỗi văn bản, số liệu, hoặc nhiều ký tự dựa vào số ký tự được chỉ định.
2. Công Thức.

=LEFT(Text,Num_chars)

- Text: Là một chuỗi ký tự.
- Num_chars: Là số ký tự cần trích phía bên trái chuỗi Text.
Ø  Chú Ý:
- Num_chars: Không phải là số âm.
- Num_chars: Nếu lớn hơn độ dài của chuỗi thì sẽ trả về nguyên chuỗi.
- Num_chars: Nếu bỏ qua thì mặc định sẽ là 1.
3. Ví Dụ.
- Giả sử mình có một bảng tính như sau:


- Bây giờ mình cần lấy số hóa đơn từ cột Phiếu Xuất Kho, số hóa đơn ở đây sẽ là 7 ký tự.
- Mình sẽ dùng công thức là =LEFT(B3;7). Nghĩa là mình sẽ lấy 7 ký tự từ chuỗi ở cột Phiếu Xuất Kho.


- Kết quả sau khi mình copy và dán công thức xuống các ô còn lại ở cột Số Hóa Đơn.

- Việc sử dụng hàm LEFT rất đơn giản và không quá phức tạp, tùy từng trường hợp cần thiết để vận dụng hàm này vào công việc của mình.
Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm LEFT Trong Excel Muốn giỏi excel thì phải hiểu hết cách sử dụng và ý nghĩa của các hàm trong excel. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cách sử dụng ...

Bài Mới Nhất: