Chia Sẻ Thủ Thuật Excel - Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-07-29T09:45:03Z Thành thạo hàm excel sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc xử lý dữ liệu một cách nhanh chóng, ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụn...

Hàm DATE Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email
Thành thạo hàm excel sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc xử lý dữ liệu một cách nhanh chóng, ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm DATE.

1. Công Dụng.
- Trả về một chuỗi hoặc một số thể hiện ngày tháng năm đầy đủ.
2. Công Thức.

=DATE(Year,Month,Day)

- Year: Số chỉ năm, có thể có từ 1 dến 4 ký tự.
            + Nếu số năm Year từ 0 đến 1899 thì sẽ được cộng với 1900 để tính.Ví dụ Year là 105 thì Year được hiểu trong công thức sẽ là 2005 (105+1900=2005).
            + Nếu 1900=<Year=<9999 thì Year chính là số năm đó.
            + Nếu Year <0 hoặc Year >10.000 thì hàm trả về #Num!
- Month: Số chỉ tháng.
          + Nếu số tháng >12 thì hàm sẽ quy đổi 12 = 1 năm và cộng vào Year số năm tăng lên do số tháng. Ví dụ Month là 18, Year là 2004 thì hàm sẽ tự hiểu là Month là 6 và Year là 2005.
- Day: Số chỉ ngày.
            + Nếu số ngày lớn hơn số ngày của tháng thì hàm sẽ quy đổi tăng số tháng.
3. Ví Dụ.
- Giả sử mình có file dữ liệu như sau.


- Bây giờ mình sẽ ghép các số ở các cột Ngày, Tháng, Năm lại thành ngày tháng năm cụ thể ở ô Ngày Tháng Năm.
- Khi bạn nhập công thức =DATE( thì lúc này excel sẽ gợi ý các trường để nhập vào, các bạn nhớ chọn đúng theo thứ tự là Năm, Tháng, Ngày nhé.


- Sau khi nhập xong thì kết quả xuất hiện như hình. Các bạn có thể xem công thức cụ thể ở phía trên ô Fx nhé.


- Copy và dán xuống các ô còn lại. Các bạn chú ý ở đây tại ô mình bôi vàng, số tháng lớn hơn tháng có được là 12 tháng, như vậy thì hàm sẽ tự hiểu và tính toán lại tăng số năm lên và dư ra số tháng, như vậy nghĩa là sẽ cộng thêm 1 năm và dư ra là 3 tháng tức sẽ là 09/03/2017.

Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm DATE Trong Excel Thành thạo hàm excel sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc xử lý dữ liệu một cách nhanh chóng, ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụn...

Bài Mới Nhất: