BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-10-23T02:35:45Z Nhiều khi trong một bảng tính hoặc một danh sách người soạn vô tình để chung cả họ và tên vào cùng một ô excel. Trong một số trường hợ...

Tách Họ Và Tên Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Nhiều khi trong một bảng tính hoặc một danh sách người soạn vô tình để chung cả họ và tên vào cùng một ô excel. Trong một số trường hợp nào đó mình cần tách riêng họ và tên ra thành hai cột khác nhau. Vậy phải làm như thế nào? Blog Excel sẽ hướng dẫn các bạn làm điều đó.

Giả sử bạn có một file excel gồm danh sách các bạn sinh viên như hình bên dưới. Yêu cầu đặt ra là bạn tách riêng họ và tên đệm vào cột họ, và tên vào cột tên.

1. Tách Phần Tên.

1.1. Cách 1 (Không Áp Dụng Hàm).

- Đầu tiên bạn copy hết toàn bộ họ và tên ở cột "Họ Và Tên" qua bên cột tên như hình.


- Sau đó bạn bôi chọn toàn bộ cột "Tên" (Cột mà mình mới copy sang). Nhấn phím tắt Crtl + H gọi hộp thoại Find and Replace.


- Hộp thoại Find and Replace xuất hiện. Bạn chọn tab Replace (1) và gõ *_ (Dấu sao và phím cách chữ) vào ô Find what: 


- Sau đó nhấn Replace All (1) và chọn OK (2) khi excel báo thành công.


- Kết quả phần tên đã được tách ra. Các bạn có thể xem qua hình ảnh.

1.2. Cách 2 (Dùm Hàm Excel).

- Ở cách 2 này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hàm excel. Để hiểu chức năng và mục đích các hàm sử dụng bên dưới mời các bạn xem ở mục hàm cơ bản có ở BlogExcel.Com nhé.

- Bạn vào ô đầu tiên của cột "Tên", như ở hình là ô G4. Và nhập công thức bên dưới vào.

=RIGHT(B4;LEN(B4)-FIND("@";SUBSTITUTE(B4;" ";"@";LEN(B4)-LEN(SUBSTITUTE(B4;" ";"")))))

- Ở đây nếu máy tính bạn định dạng là dấu , thì thay dấu ; bằng dấu , nhé. Và thay các ô màu xanh tương ứng với các ô trong file mà bạn sử dụng. Ta được kết quả như hình.


- Copy lần lượt công thức xuống các ô còn lại là ta đã tách xong phần tên.

2. Tách Phần Họ Và Tên Đệm.

- Phần này ta sẽ tách phần họ và tên đệm ra, Bạn copy công thức bên dưới và dán vào cột "Họ".

=LEFT(B4;LEN(B4)-LEN(G4))

Ta được kết quả như hình.


- Copy lần lượt công thức xuống các ô còn lại ta được kết quả như sau.


- Sau khi hoàn chỉnh thì ta được kết quả như bên dưới. Họ và tên đã được tách riêng ra theo yêu cầu ban đầu. 


- Nếu các bạn vẫn chưa thực hiện được hoặc vướng mắc chỗ nào, mình có up file tham khảo lên cho các bạn dễ thực hiện hơn. Vui lòng tải về ở địa chỉ này.

Link: https://drive.google.com/open?id=0BwylAzcNN1gfblVHUk45Y0lRQmM

Password Unlock: blogexcel

Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Tách Họ Và Tên Trong Excel Nhiều khi trong một bảng tính hoặc một danh sách người soạn vô tình để chung cả họ và tên vào cùng một ô excel. Trong một số trường hợ...

Bài Mới Nhất: