BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-03T04:25:05Z Macro là một chương trình bao gồm các lệnh và hàm được thi hành các thao tác mỗi khi bạn cần. Macro có thể tự động thực hiện thao tác và ...

Bật Macros Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email
Macro là một chương trình bao gồm các lệnh và hàm được thi hành các thao tác mỗi khi bạn cần. Macro có thể tự động thực hiện thao tác và làm giảm các bước để hoàn thành những công việc thường xuyên. Mặc định Excel sẽ tắt hết các Macros nếu có trong Excel, và bây giờ chúng ta sẽ kích hoạt nó lên.

- Các bạn mở một File Excel bất kỳ lên. Chọn File

- Chọn Options

- Tab Excel Options mở lên bạn chọn Menu Trust Center và chọn Trust Center Settings...


- Bạn chọn Macro Settings và chọn Enable all macros (not recommended; potentially dangerous code can run) sau đó nhấn OK.


Như vậy là mình đã kích hoạt cho phép Macros chạy (nếu có) trong Excel.
Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Bật Macros Trong Excel Macro là một chương trình bao gồm các lệnh và hàm được thi hành các thao tác mỗi khi bạn cần. Macro có thể tự động thực hiện thao tác và ...

Bài Mới Nhất: