Chia Sẻ Thủ Thuật Excel - Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-03T04:37:33Z Vì những hàm luận lý này có nội dung rất ngắn và cách sử dụng cũng đơn giản, nên mình gộp vào 1 bài viết cho các bạn tiện theo dõi. Ba h...

Hàm NOT, FALSE, TRUE Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Vì những hàm luận lý này có nội dung rất ngắn và cách sử dụng cũng đơn giản, nên mình gộp vào 1 bài viết cho các bạn tiện theo dõi. Ba hàm này thì mình thấy ít khi sử dụng, chỉ sử dụng trong những trường hợp cụ thể và cần thiết nhất. Nhưng các bạn cũng nên tìm hiểu công dụng của nó, biết đâu được có ngày cần thì lại không biết cách dùng phải không nào.
1. Cách Sử Dụng Hàm TRUE.
1.1. Công Dụng.
- Trả về giá trị TRUE.
1.2. Công Thức.

           =TRUE()

1.3. Ví Dụ Thực Tế.
- Có thể gõ trức tiếp TRUE trong công thức.
2. Cách Sử Dụng Hàm FALSE.
2.1. Công Dụng.
- Trả về giá trị FALSE.
2.2. Công Thức.
           
            =FALSE()

2.3. Ví Dụ Thực Tế.
- Có thể gõ trức tiếp FALSE trong công thức.
3. Cách Sử Dụng Hàm FALSE.
3.1. Công Dụng.
- Trả về phủ định của một biểu thức Logic.
3.2. Công Thức.
           
            =NOT(Logical)
           
            * Logical: Là một biểu thức.

3.3. Ví Dụ Thực Tế.


Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm NOT, FALSE, TRUE Trong Excel Vì những hàm luận lý này có nội dung rất ngắn và cách sử dụng cũng đơn giản, nên mình gộp vào 1 bài viết cho các bạn tiện theo dõi. Ba h...

Bài Mới Nhất: