Chia Sẻ Thủ Thuật Excel - Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-10-23T02:25:02Z Chào mừng các bạn quay trở lại với BlogExcel.Com . Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng hàm COUNTA trong excel.

Hàm COUNTA Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email
Chào mừng các bạn quay trở lại với BlogExcel.Com. Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng hàm COUNTA trong excel.

1. Công Dụng.

- Đếm số ô có dữ liệu (Không phải là ô rỗng) trong vùng tham chiếu.

2. Công Thức.

           
            =COUNTA(Value1,Value2,…)
           
            *  Value1,Value2,… Các thể có 1 đến 30 vùng giá trị muốn đếm.

                * Chú Ý:

- Đếm số ô chưa dữ liệu kiểu số dùng hàm COUNT.

- Đếm ô rỗng dùng hàm COUNTBLANK.

3. Ví Dụ Thực Tế.


Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm COUNTA Trong Excel Chào mừng các bạn quay trở lại với BlogExcel.Com . Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng hàm COUNTA trong excel.

Bài Mới Nhất: