BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-07T05:53:35Z Custom List chính là danh sách mà bạn nhập vào thường xuyên. Nếu thường xuyên nhập một danh sách nào đó như là thứ, tuần...thì ta ...

Sử Dụng Custom Lists Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Custom List chính là danh sách mà bạn nhập vào thường xuyên. Nếu thường xuyên nhập một danh sách nào đó như là thứ, tuần...thì ta sẽ tạo một Custom List để Autofill cho tiện.
- Giả sử bạn muốn một danh sách hiển thị thứ trong tuần, chỉ cần gõ thứ 2 và kéo xuống thì các thứ tiếp theo sẽ tự động hiển thị chẳng hạn.
- Ví dụ như hình trên thì khi bạn gõ "Thứ 2" và kéo xuống thì các thứ tiếp theo sẽ hiển thị chứ không phải là tới thứ 7 rồi qua thứ 8....như khi kéo một số.
- Các bạn vào File/Options
- Ở Tab Advanced các bạn chọn Edit Custom Lists...
- Lúc này thì cửa số Custom List hiển thị ra, bạn chọn NEW LIST và điền List mong muốn phía bên phải ở tab List entries. Như của mình là mình điền các thứ trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. Sau đó nhấn AddOK
- Lúc này quay trở lại file excel. Bạn gõ "Thứ 2" và đặt trỏ chuột ở vị trí thứ 2 và kéo xuống dưới thì danh sách thứ ngày tiếp theo sẽ hiện thị ra và lặp lại theo danh sách lúc nãy bạn tạo.
- Các bạn có thể tạo bất kỳ danh sách tùy chỉnh nào mình muốn như ở trên. 
Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Sử Dụng Custom Lists Trong Excel Custom List chính là danh sách mà bạn nhập vào thường xuyên. Nếu thường xuyên nhập một danh sách nào đó như là thứ, tuần...thì ta ...

Bài Mới Nhất: