Chia Sẻ Thủ Thuật Excel - Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-10-23T01:38:35Z Vì một lý do nào đó bạn muốn chuyển tiếng việt có dấu thành không dấu trong một file excel. Có hai cách để thực hiện điều này. Mình s...

Chuyển Tiếng Việt Có Dấu Thành Không Dấu Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Vì một lý do nào đó bạn muốn chuyển tiếng việt có dấu thành không dấu trong một file excel. Có hai cách để thực hiện điều này. Mình sẽ giới thiệu từng cách một.

A. Cách 1 - Dùng Unikey.

- Phải nói rằng Unikey là một bộ gõ mình rất thích, có rất nhiều tiện ích mà hầu như dân văn phòng cần đến. Nếu bạn nào chưa có bộ gõ này thì vào đường Link này để tải về nhé. 
Bây giờ mình có file tiếng việt như bên dưới. Mình cần chuyển nội dung ở cột họ và tên thành tiếng việt không dấu.


- Trước tiên kiểm tra xem dữ liệu cần chuyển thuộc bảng mã nào. Ở đây thì font Times New Roman thuộc bảng mã Unicode.


- Sau khi xác định xong bảng mã. Bạn copy toàn bộ dữ liệu cần chuyển đổi.


- Chuột phải vào icon Unikey ở góc phải màn hình, chọn Công cụ...[CS+F6]


- Xuất hiện hộp thoại Unikey Toolkit. Ở tab Bảng mã bạn chọn nguồn và đích đến. Nguồn sẽ là Unicode và đích đến tùy bạn muốn, nếu muốn là Unicode luôn thì chọn như hình. Ở tab Lựa chọn bạn tích chọn vào Loại bỏ dấu. Sau đó click chọn Chuyển mã


- Nếu thành công thì sẽ xuất hiện hộp thoại như bên dưới. Bạn chọn OK và đóng Unikey lại


- Quay lại file excel lúc nãy, nhấn Ctrl + V hoặc Paste vào vị trí mong muốn. Như vậy là toàn bộ dữ liệu đã được loại bỏ dấu.


=> Nếu các bạn không thấy phần loại dấu ở trong tùy chọn Unikey thì hãy tải về phiên bản Unikey mới nhất nhé. Link mình cung cấp ở phía trên.

B. Cách 2 - Dùng VBA

- Mở file excel lên.


- Nhấn Alt+F11 để mở VBA lên.


- Vào Insert/Module


- Copy đoạn mã bên dưới và dán vào Module

Function ConvertToUnSign(ByVal sContent As String) As String

   Dim i As Long

   Dim intCode As Long

   Dim sChar As String

   Dim sConvert As String

   ConvertToUnSign = AscW(sContent)

   For i = 1 To Len(sContent)

    sChar = Mid(sContent, i, 1)

    If sChar <> "" Then

      intCode = AscW(sChar)

    End If

    Select Case intCode

      Case 273

        sConvert = sConvert & "d"

      Case 272

        sConvert = sConvert & "D"

      Case 224, 225, 226, 227, 259, 7841, 7843, 7845, 7847, 7849, 7851, 7853, 7855, 7857, 7859, 7861, 7863

        sConvert = sConvert & "a"

      Case 192, 193, 194, 195, 258, 7840, 7842, 7844, 7846, 7848, 7850, 7852, 7854, 7856, 7858, 7860, 7862

        sConvert = sConvert & "A"

      Case 232, 233, 234, 7865, 7867, 7869, 7871, 7873, 7875, 7877, 7879

        sConvert = sConvert & "e"

      Case 200, 201, 202, 7864, 7866, 7868, 7870, 7872, 7874, 7876, 7878

        sConvert = sConvert & "E"

      Case 236, 237, 297, 7881, 7883

        sConvert = sConvert & "i"

      Case 204, 205, 296, 7880, 7882

        sConvert = sConvert & "I"

      Case 242, 243, 244, 245, 417, 7885, 7887, 7889, 7891, 7893, 7895, 7897, 7899, 7901, 7903, 7905, 7907

        sConvert = sConvert & "o"

      Case 210, 211, 212, 213, 416, 7884, 7886, 7888, 7890, 7892, 7894, 7896, 7898, 7900, 7902, 7904, 7906

        sConvert = sConvert & "O"

      Case 249, 250, 361, 432, 7909, 7911, 7913, 7915, 7917, 7919, 7921

        sConvert = sConvert & "u"

      Case 217, 218, 360, 431, 7908, 7910, 7912, 7914, 7916, 7918, 7920

        sConvert = sConvert & "U"

      Case 253, 7923, 7925, 7927, 7929

        sConvert = sConvert & "y"

      Case 221, 7922, 7924, 7926, 7928

        sConvert = sConvert & "Y"

      Case Else

        sConvert = sConvert & sChar

    End Select

   Next

   ConvertToUnSign = sConvert

 End Function

- Quay trở lại file excel vào File/Options


- Ở tab Trust Center chọn Trust Center Settings...


- Ở tab Macro Settings chọn Enable all macros (not recommended; potentially dangerous code can run) và Tick chọn vào phần Trust access to the VBA project object model ở phía dưới sau đó nhấn OK.


- Như vậy là ta đã xây dựng xong hàm ConvertToUnSign(). Quay trở lại bảng tính, bây giờ muốn chuyển đổi ô D2 sang tiếng việt không có dấu ta dùng công thức ConvertToUnSign(D2) và nhấn Enter. Kết quả như hình.


- Bạn copy công thức lần lượt xuống các ô tương ứng.


=> Đối với cách này thì sử dụng VBA có thể các bạn chưa quen. Nhưng nếu thường xuyên làm thì sẽ không có vấn đề gì.

C. Kết Luận.

- Trên là hai cách chuyển đổi từ tiếng việt có dấu thành không dấu đơn giản và dễ thực hiện nhất. Nếu còn vấn đề gì chưa hiểu, vui lòng liên lạc với mình.

- Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Chuyển Tiếng Việt Có Dấu Thành Không Dấu Trong Excel Vì một lý do nào đó bạn muốn chuyển tiếng việt có dấu thành không dấu trong một file excel. Có hai cách để thực hiện điều này. Mình s...

Bài Mới Nhất: