BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-03T04:23:39Z Ghép ô trong Excel là một tính năng rất hay được sử dụng, nhưng thường thì sẽ ghép ô xong thì mới gõ dữ liệu vào, nếu bạn ghép ô từ các ...

Ghép Ô Không Mất Dữ Liệu Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Ghép ô trong Excel là một tính năng rất hay được sử dụng, nhưng thường thì sẽ ghép ô xong thì mới gõ dữ liệu vào, nếu bạn ghép ô từ các ô có dữ liệu có sẵn thì dữ liệu sẽ bị mất một phần (Không hiển thị của những ô phía sau), làm sao để ghép ô mà bảo toàn được dữ liệu, hãy theo dõi bài viết dưới đây.

- Giả sử bạn có một file excel chứa các từ thuộc các ô khác nhau. Giờ muốn ghép lại thành một ô.


 - Nếu làm như cách thông thường, bạn sẽ bôi toàn bộ ô cần ghép, và chọn Merge&Center


- Excel sẽ hiển thị cảnh báo. Nhấn OK.


- Lúc này thì các ô đã được ghép lại, nhưng dữ liệu bên trong thì mất đi, chỉ còn mỗi chữ Blog như các bạn thấy.


- Bây giờ mình sẽ không ghép theo cách đó, mà sẽ sử dụng VBA để làm việc này. Đầu tiên hãy bôi đen các ô cần ghép. Sau đó chọn Macros ở Tab View như hình.


- Hộp thoại Macro hiện ra. Bạn đặt tên ở ô Macro Name. Ở đây mình đặt tên mà Merge. Bạn có thể chọn tên khác bất kỳ. Sau đó chọn Create.


- Giao diện chương trình VBA hiện lên. Bạn Copy đoạn Code bên dưới chèn vào ở giữa hai đoạn Sub Merge()End Sub

Dim Cll As Range, Temp As String
On Error Resume Next
If Selection.MergeCells = False Then
For Each Cll In Selection
If Cll <> "" Then Temp = Temp + Cll.Text + " "
Next Cll
Selection.Merge
Selection.Value = Left(Temp, Len(Temp) - 1)
Else
Selection.UnMerge
End If
Selection.HorizontalAlignment = xlCenter
Selection.VerticalAlignment = xlCenter


- Sau đó nhấn vào iCon hình tam giác màu xanh như hình hoặc nhấn F5.


- Nhấn OK nếu được cảnh báo.


- Các ô đã được ghép lại và dữ liệu vẫn còn nguyên vẹn.


Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Ghép Ô Không Mất Dữ Liệu Trong Excel Ghép ô trong Excel là một tính năng rất hay được sử dụng, nhưng thường thì sẽ ghép ô xong thì mới gõ dữ liệu vào, nếu bạn ghép ô từ các ...

Bài Mới Nhất: